Forhandlinger med forlag

DEFF - Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek - forhandler adgang til elektroniske informationsressourcer på vegne af en lang række danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner herunder de danske universiteter samt private organisationer.
Kontakt
Hanne-Louise Kirkegaard
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 46
Email: hki@ufm.dk

Forhandlinger forlag

Institutioner, organiseret under DEFF konsortiets ejerkreds, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet, modtager DEFF’s forhandlings- og administrative services vederlagsfrit.

Andre organisationer kan serviceres af DEFF mod betaling af et servicegebyr.   Hvad angår elektroniske tidsskrifter, understøtter DEFF den Danske Nationale Strategi for Open Access gennem konkrete forhandlinger om Open Access betingelser med de forlag konsortiet allerede samarbejder med.

Endvidere er selvarkiveringsrettigheder (grøn Open Access) implementeret som en forudsætning for samarbejde med nye forlag. 

Senest opdateret 15. august 2019