Gå til indhold

Ny undersøgelse: Store forskelle på studerendes indgangsniveau

01. november 2018
Der er stor forskel på de studerendes faglige indgangsniveau, når de begynder på en videregående uddannelse. Sådan lyder vurderingen fra førsteårsundervisere på 11 udvalgte uddannelser. Samtidig vurderes det, at indgangsniveauet stiger for de dygtigste studerende, mens det falder for de svageste.

Baggrunden for undersøgelsen, som er gennemført af Uddannelses- og Forskningsministeriet i samarbejde med Epinion, er, at der fra flere sider har været en bekymring for, om der er blevet et lavere fagligt niveau som følge af, at optaget på de videregående uddannelser er steget med mere end 50 procent de seneste 20 år.

Fokus i undersøgelsen har derfor været at se på, om uddannelsernes faglige niveau er dalet over tid, og om de studerende i dag har et tilstrækkeligt fagligt niveau, når de begynder på en videregående uddannelse. Undersøgelsen er besvaret af 686 undervisere på første studieår på 11 videregående uddannelser.

74 procent af underviserne vurderer, at det faglige indgangsniveau blandt nye studerende er tilstrækkeligt, mens 26 procent angiver, at indgangsniveauet i ”mindre grad”, ”lav grad” eller ”slet ikke” er tilstrækkeligt. Der er stor forskel mellem de 11 uddannelser, når det kommer til undervisere, der i mindre grad, i lav grad eller slet ikke mener, at indgangsniveauet er tilstrækkeligt. Eksempelvis vurderer 14 procent på sygeplejerskeuddannelsen, at indgangsniveauet er for lavt, mens det er 63 procent på tyskuddannelsen.

32 procent af førsteårsunderviserne mener, at det faglige indgangsniveau er blevet bedre blandt de dygtigste studerende, mens næsten halvdelen (48 procent) vurderer, at det faglige indgangsniveau er blevet lavere blandt de fagligt svageste studerende. Og 32 procent af de undervisere, der har mindst fem år erfaring, mener, at uddannelsens faglige niveau er faldet, siden de begyndte at undervise. Omtrent samme andel mener omvendt, at niveauet er blevet højere, siden de begyndte at undervise.

Underviserne er blevet bedt om at vurdere det skriftlige indgangsniveau, det mundtlige indgangsniveau, det matematiske niveau og uddannelsernes faglige niveau. Flere undervisere påpeger eksempelvis, at trods krav om dansk på højt niveau, har mange udfordringer med de mere basale skriftlige færdigheder som grammatik, kommatering, retskrivning og skriftlig formuleringsevne.

Og blandt de undervisere, der vurderer, at der er udfordringer med de studerendes indgangsniveau i matematik – for eksempel 50 procent af underviserne på finansøkonomuddannelsen – nævnes det blandt andet, at de studerende mangler træning i at regne. De kan håndtere digitale programmer, men mange forstår reelt ikke, hvordan udregningerne foregår, og det giver udfordringer på nogle af de videregående uddannelse.

Generelt om undersøgelsen

  • Undersøgelsen er gennemført blandt undervisere af førsteårsstuderende på 11 udvalgte videregående uddannelser - medicin, jura, dansk, tysk, kemi, erhvervsøkonomi/HA, engelsk, diplomingeniør (bygning), folkeskolelærer, sygeplejerske og finansøkonom.
  • Uddannelserne er valgt, da de over tid vurderes at have været konstante, for så vidt angår studieordning og indhold. Derudover har de alle udbud på flere institutioner forskellige steder i landet samt varierende optagelseskrav. 
  • I alt 974 førsteårsundervisere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. 70 procent besvarede på spørgeskemaet, svarende til 686 respondenter. Mellem uddannelserne svinger svarprocenten fra 50 på diplomingeniør til 86 på sygeplejerskeuddannelsen.

Kontakt

Jens Storm
Kontorchef
Tlf.: +45 61 90 24 30
Email: jst@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside