Gå til indhold

Studiestartskompetencer: Undersøgelse af fagligt indgangsniveau

Ny undersøgelse blandt undervisere på første studieår vurderer de studerendes faglige indgangsniveau ved studiestart på 11 udvalgte videregående uddannelser.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på første studieår med henblik på at afdække de studerendes faglige indgangsniveau ved studiestart.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført blandt undervisere på 11 udvalgte videregående uddannelser - medicin, jura, dansk, tysk, kemi, erhvervsøkonomi/HA, engelsk, diplomingeniør(bygning), folkeskolelærer, sygeplejerske og finansøkonom. Uddannelserne er valgt, da de over tid vurderes at have været konstante, for så vidt angår studieordning og indhold. Endvidere har de alle udbud på flere institutioner forskellige steder i landet samt varierende optagelseskrav.

I alt 974 undervisere på første semester er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen. 70 procent svarede på spørgeskemaet, svarende til 686 respondenter. Mellem uddannelserne svinger svarprocenten fra 50 på diplomingeniøruddannelsen til 86 på sygeplejerskeuddannelsen. 

Kontakt

David Vestergaard Eriksen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 83
Email: dav@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 01. november 2018