Gå til indhold

Danmarks rumbaserede grønne forskning er i verdensklasse

29. september 2022
Ny bibliometrisk analyse af Danmarks rumbaserede grønne forskning viser, at dansk rumbaseret grøn forskning på en række indikatorer for forskningens gennemslagskraft og offentligt-privat samarbejde er blandt de førende på verdensplan

Der er stigende national og international interesse for grøn forskning som en væsentlig del af fundamentet for grøn omstilling, hvilket blandt andet er afspejlet i regeringens grønne forskningsstrategi og de opdaterede grønne målsætninger i Danmarks nationale strategi for rummet. 

Rumbaseret grøn forskning er f.eks. undersøgelser af klima-, miljø-, natur- og biodiversitetsændringer (f.eks. udvikling i skov- eller isdække) over store afstande og tid via satellitdata og -billeder (jordobservation). Rumbaseret grøn forskning er også udarbejdelsen af vindkort ud fra satellitmålinger og anvendelsen af positioneringsdata fra satellitter til forskning inden for transport og præcisionslandbrug. 

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en bibliometrisk analyse af Danmarks rumbaserede grønne forskning i perioden 2011-2020. Formålet med analysen er at skabe et overblik over denne forskning i Danmark og undersøge, om det er en dansk styrkeposition - både nationalt og internationalt. 

Der er undersøgt en række bibliometriske indikatorer for blandt andet gennemslagskraft og sampublicering. Resultaterne er sammenlignet med 12 lande, der enten er sammenlignelige med Danmark, har stærke rumforskningsmiljøer eller er blandt de 10 lande, som Danmark har mest sampublicering med inden for rumbaseret grøn forskning. 

Analysen viser, at dansk rumbaseret grøn forskning klarer sig særdeles godt hvad angår de bibliometriske indikatorer for gennemslagskraft, internationalt samarbejde og offentligt-privat samarbejde – både nationalt og i forhold til sammenligningslandene, selvom Danmark ikke har en meget høj specialiseringsgrad inden for området. 

Det kan du blandt andet læse i ’Rumbaseret grøn forskning – Bibliometrisk analyse af Danmarks rumbaserede grønne forskning’: 

  • Dansk rumbaseret grøn forskning klarer sig bedre end både dansk grøn forskning og dansk forskning samlet set på alle de undersøgte bibliometriske indikatorer. 
  • Dansk rumbaseret grøn forskning har en høj andel publikationer blandt de top 10 og top 5 procent mest citerede (henholdsvis 30,6 og 17,2 procent). Til sammenligning er andelene henholdsvis 24,9 og 13,6 procent for dansk grøn forskning. For dansk forskning samlet set er de 19,3 og 10,7 procent. 
  • Dansk rumbaseret grøn forskning har den højeste andel publikationer blandt de top 10 procent mest citerede blandt sammenligningslandene, mens dansk rumbaseret grøn forskning har den næsthøjeste andel blandt de top 5 procent blandt sammenligningslandene.
  • Danske rumbaserede grønne forskningspublikationer har en høj grad af international sampublicering (81,2 procent). Til sammenligning er 68 procent af alle danske grønne forskningspublikationer og 61 procent af alle danske forskningspublikationer internationalt sampublicerede. 
  • Danske rumbaserede grønne forskningspublikationer har den højeste andel af offentlig-privat sampublicering blandt sammenligningslandene (12,7 procent) efterfulgt af Schweiz og Frankrig med henholdsvis 11,7 og 9,5 procent.

Kontakt

Mette Venås Overballe-Petersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 18
Email: mvo@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside