Gå til indhold

Ny kortlægning belyser omfanget og karakteren af forskning i udsathed blandt børn og unge

24. marts 2023
En kortlægning af forskning i udsathed blandt børn og unge giver et overblik over omfanget og karakteren af forskning i udsathed blandt børn og unge. Samtidig belyser kortlægningen perspektiver på behovet for yderligere forskning på området, og hvordan forskningsområdet kan styrkes.

Kortlægningen viser, at forskning i udsathed blandt børn og unge i Danmark er spredt på mange miljøer, fagområder og personer.

I alt beskæftigede 206 forskningsårsværk sig med området i 2021, hvilket svarer til ca. 3,8 pct. af de samlede årsværk inden for områderne samfundsvidenskab og humaniora, som en stor del af forskningen falder inden for. De 206 forskningsårsværk i 2021 er fordelt på 504 FoU-aktive ansatte. Omfanget skal ses i lyset af, at der er anlagt en bred forståelse af fagområdet i kortlægningen, hvor bl.a. inklusion (f.eks. inden for pædagogisk forskning) og mistrivsel indgår.

Desuden belyser kortlægningen, at forskningsmiljøer, interessenter og aftagere er enige om, at der er et væsentligt behov for yderligere forskning i udsathed blandt børn og unge. Behovet gælder særligt mere praksisnær forskning og yderligere forskning i effekter, virkninger og forebyggelse. Desuden tilkendegiver flere, at der er behov for, at forskning på området benytter forskellige design og metoder. Samtidig viser kortlægningen, at den største oplevede barriere for forskningen er manglende finansieringsvolumen, og at det vil styrke forskningen med større og tværgående strategiske samarbejder samt længere tidshorisonter.

Kortlægningen af forskning i udsathed blandt børn og unge er udarbejdet som opfølgning på aftalen om fordeling af forskningsreserven for 2022.

Som led i Aftaler om fordeling af forskningsreserven mv. i 2023 var aftalepartierne enige om at afsætte 50 mio. kr. til at styrke forskningen i udsathed blandt børn og unge, jf. Aftale om fri forskning, sundhed og børn og unge af 28. februar 2023. Midlerne udmøntes dels af Danmarks Frie Forskningsfond, dels til Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge (NUBU).

Kontakt

Kathrine Lyneborg Nielsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 96
Email: kln@ufm.dk
Josephine Hørdum
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 06
Email: josh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside