Gå til indhold

Kortlægning af forskning i udsathed blandt børn og unge

Forsideillustrations tekst mangler
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en kortlægning, som giver et overblik over omfanget og karakteren af forskning i udsathed blandt børn og unge. Samtidig belyser kortlægningen perspektiver på behovet for yderligere forskning på området, og hvordan forskningsområdet kan styrkes.
: 24. marts 2023
: 978-87-94128-43-8
: 66

Kortlægningen viser bl.a., at:

  • Forskning i udsathed blandt børn og unge i Danmark er spredt over en bred vifte af faglige miljøer.
  • 206 forskningsårsværk beskæftigede sig med området i 2021, hvilket svarer til ca. 3,8 pct. af de samlede årsværk inden for områderne samfundsvidenskab og humaniora, som en stor del af forskningen falder inden for.
  •  Forskningen indgår i mange felter, bl.a. psykologi, sociologi, jura, kulturvidenskab, økonomi mv.
  • De 206 forskningsårsværk i 2021 er fordelt på 504 FoU-aktive ansatte.
  • Basismidler er den største finansieringskilde, og private kilder udgør også en stor del.
  • Forskningsmiljøer og aftagere af forskning på området vurderer, at der er et grundlæggende og væsentligt behov for yderligere forskning i udsathed blandt børn og unge.
  • Behovet for yderligere forskning på området gælder særligt praksisnær forskning og forskning i effekter, virkninger og forebyggelse.
  • Flere respondenter tilkendegiver, at der er behov for, at forskning på området benytter forskellige design og metoder.
  • En række respondenter peger på, at den største oplevede barriere for forskningen er manglende finansieringsvolumen.

Forskningsområdet er belyst gennem spørgeskemabesvarelser fra forskningsudførende aktører på området, som har foretaget skøn af bl.a. antal årsværk, finansiering og faglige fokusområder. Desuden er der indhentet kvalitative besvarelser vedr. forskningsbehov, barrierer og forslag til indsatser fra både forskningsudførende aktører og relevante aftagere af forskningen. Der er suppleret med data for publikationer inden for området.

Kontakt

Kathrine Lyneborg Nielsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 96
Email: kln@ufm.dk
Josephine Hørdum
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 06
Email: josh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. juni 2023