Gå til indhold

Så lød startskuddet til nye GTS-resultatkontrakter for 2025-2028

11. marts 2024
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen indkalder forslag fra godkendte teknologiske serviceinstitutter til indsatsområder i 2025-2028. De 1,4 mia. kroner, der forventes udmøntet, skal finansiere forskning og udvikling i nye teknologiområder til gavn for virksomheders innovation og konkurrenceevne.

Godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS) er sat i verden for at udvikle teknologiske serviceydelser målrettet behov i dansk erhvervsliv. Formålet er først og fremmest at sikre, at virksomheder har adgang til den nyeste viden og teknologi.

Staten investerer i kompetenceopbygning på GTS-institutterne via resultatkontrakter med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. I dag lyder startskuddet for processen henimod de kontrakter, der skal indgås for perioden 2025-2028.

I alt 1,4 milliarder kroner forventes i spil over den fireårige periode.

De støttede indsatsområder skal give et teknologisk løft til danske virksomheder. Det gælder særligt inden for klima, rum, digitalisering, sikkerhed, samt tværgående forsknings- og udviklingssamarbejder.

Indsatsen koncentreres der, hvor markedet ikke selv er i stand til at sikre udviklingen, men hvor effekterne af den nye viden kan spredes gennem mange virksomheders produkter og services.

For at modtage støtte skal ansøger være godkendt som GTS-institut af uddannelses- og forskningsministeren.

Processen med de kommende resultatkontrakter vil køre over de kommende måneder. Først lægger GTS-institutterne til maj sine forslag til indsatsområder til offentlig debat på www.bedreinnovation.dk.

I slutningen af året indgår Uddannelses- og Forskningsstyrelsen de endelige resultatkontrakter med de institutter, som er godkendt af uddannelses- og forskningsministeren.

Fakta om GTS-institutterne

Der er i dag syv GTS-institutter: Alexandra Instituttet, Bioneer, DBI – Dansk Brand- og sikringsinstitut, DFM - Danmarks Nationale Metrologiinstitut, DHI, Force Technology og Teknologisk Institut.

GTS bidrager til, at forskningsresultater kan konverteres til nye produkter, services og produktionsmetoder.

Den teknologiske service omfatter bl.a. højt specialiseret rådgivning, hjælp til virksomhedernes forsknings-, udviklings- og innovationsopgaver, test af virksomhedernes produkter og services, vejledning om integration af nye teknologier i produktionen m.v.

I dag betjener GTS-institutterne årligt ca. 20.000 danske virksomheder med teknologisk service.

En nylig evaluering af GTS-institutterne viste, at især inden for den grønne omstilling af erhvervslivet er der mange af GTS’ernes brugere, som fremhæver betydningen af at kunne samarbejde med GTS-institutterne.

Se GTS-institutternes aktivitetsforslag på bedreinnovation.dk

Kontakt

Kåre Nordahl Larsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 30
Email: knj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside