Gå til indhold

Evaluering: Dansk innovation skal drives af samfundets udfordringer

27. september 2012
Evaluering fastslår, at det danske forsknings- og innovationssystem er blandt verdens bedste. Investeringer i forskning og innovation kan få større gennemslag på vækst og jobskabelse, og indsatsen kan forbedres på flere områder. Men regeringen har et godt fundament at bygge en innovationsstrategi på

En ny international evaluering af det danske forsknings- og innovationssystem viser nu, at det danske system fungerer godt, men der er også flere ting, som kan forbedres. Overordnet set er der et solidt fundament at bygge videre på.

Regeringen har bedt om evalueringen som led i arbejdet med innovationsstrategien. Den er gennemført af European Research Area Committee, ERAC og indeholder 22 anbefalinger til et endnu bedre forsknings- og innovationssystem.

Regeringen forventer at være klar med sit bud på en innovationsstrategi inden årets udgang. Strategien er et væsentligt led i regeringens arbejde med at skabe vækst og arbejdspladser.

Uddannelsesminister Morten Østergaard fastslår, at innovation i højere grad skal bidrage til vækst og beskæftigelse. Derfor er der behov for at gennemgå den samlede danske innovationsindsats.

– Jeg er glad for ERACs anbefalinger, som vil indgå i det videre arbejde med innovationsstrategien. ERAC anbefaler en forenkling af den nuværende komplekse struktur for råd, fonde med videre, der støtter innovation. Det er jeg enig i. Vi skal forenkle strukturen og sanere i antallet af virkemidler, så der bliver mulighed for langt større og målrettede satsninger. Vi skal tænke i løsninger frem for kasser.
– En del af Danmarks vækst skal komme fra de reformer, vi gennemfører af arbejdsmarkedet, hvor flere arbejder mere, og flere kommer ind på arbejdsmarkedet. En anden del af væksten skal komme fra flere og bedre uddannede, opkvalificering af arbejdsstyrken og styrkelse og bedre udnyttelse af det innovationspotentiale, som danske virksomheder har, siger Morten Østergaard.

En række af anbefalingerne trækker i samme retning som uddannelsesministerens egne tanker om, hvad der skal til for at styrke innovationen i Danmark.

– Innovationen skal i langt højere grad drives strategisk af løsningen af de store samfundsmæssige udfordringer. Vi skal ikke længere blot bevilge penge til en række enkeltstående projekter. Vi skal gennem et tæt parløb mellem virksomheder, universiteter og den offentlige sektor finde nye løsninger på de påtrængende problemer og udfordringer vi står med for eksempel inden for velfærd, miljø, energi og sundhed. Det skal naturligvis ske på områder, hvor danske virksomheder har stærke kompetencer både indenfor udvikling og produktion.
– Innovation skal også ud på uddannelsesstederne og integreres tæt i den daglige undervisning. De skal ikke kun være parate til at varetage et job, men også i stand til at skabe job, og det skal uddannelsesstederne understøtte, siger Morten Østergaard.

Om ERAC

  • Den internationale evaluering af det danske forsknings- og innovationssystem er et såkaldt ERAC peer review. ERAC er et rådgivende organ for Europa Kommissionen.
  • Evalueringen er foretaget af et internationalt ekspertpanel, herunder to eksterne konsulenter og fire højtplacerede embedsmænd, som er udpeget af kolleger EU-lande. Repræsentanterne kommer fra Østrig, Finland, Tyskland, Nederlandene og UK.
  • Hovedskribent på rapporten er professor Paul Cunningham, Senior Research Fellow and Director, Manchester Institute of Innovation Research, University of Manchester.

Rapporten præsenteres under konferencen International Evaluation of the Danish Research and Innovation System. Konferencen afholdes i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 18, 1402 København K. den 27. september klokken 13.30. Pressen er velkommen.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Mikkel Leihardt, tlf. 7231 8015
Pressesekretær Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200

Handlinger tilknyttet webside