Gå til indhold

Fremtidssikring af arkitekt- og designuddannelserne

30. april 2015
For mange nyuddannede arkitekter og designere går ledige og får derfor ikke en reel mulighed for at bruge deres fag. Færre skal ind på uddannelserne, og den uddannelse de får, skal klæde dem bedre på til at varetage de jobmæssige funktioner, de møder efterfølgende.

Pressemeddelelse fra udvalg til fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser

De danske arkitekt- og designuddannelser er unikke i deres kobling af forskning, praksis og kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Det giver danske arkitekter og designere en stærk, internationalt anerkendt kreativ og kunstnerisk profil.

Men der kan også spores et mismatch mellem de kompetencer, som tilegnes på uddannelserne, og det arbejdsmarkedet efterspørger. Samtidig er ledigheden, særligt for de nyuddannede, meget høj. For dimittendårgangen i 2012 var bruttoledigheden 1-2 år efter endt uddannelse 27 pct. for arkitekter og 37 pct. for designere. Nyuddannede arkitekter og designere er dermed langt mere ledige end nyuddannede fra andre uddannelser, hvor det tilsvarende tal er 14 pct. Og mønstret varer ved, så deres ledighed fortsat er højere end andres efter mange år på arbejdsmarkedet.

Udvalget til fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser præsenterer nu en række konkrete anbefalinger til, hvordan arkitekt- og designuddannelserne kan fremtidssikres fagligt og økonomisk.

Reduceret optag

Udvalget anbefaler, at optaget på de videregående kunstneriske uddannelser reduceres. For at undgå at skabe en situation med flaskehalse på sigt anbefaler udvalget en reduktion på 10 pct. på arkitektuddannelsen og 20 pct. på designuddannelsen. Som en forudsætning herfor anbefaler udvalget, at de midler, der frigøres herved øremærkes til initiativer, der understøtter forskning, uddannelseskvalitet, efteruddannelsesudbud samt studie- og karrierevejledning.

- Det har været vigtigt for udvalget at se anbefalingerne som en samlet pakke, så vi foreslår dimensionering, men vi anbefaler samtidig en reform af uddannelserne, som skal gøre dimittenderne interessante for en bredere kreds af aftagere. Begge dele vil bidrage til at nedbringe ledigheden, siger udvalgets formand Merete Eldrup.

Arbejdsdeling mellem uddannelserne

Udvalget anbefaler, at de tre videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner bevares, men at der sker en øget arbejdsdeling mellem institutionerne. Således anbefaler udvalget, at der på designområdet sker en faglig koncentration og opdeling mellem Designskolen Kolding og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering med udgangspunkt i de lokale styrkepositioner, der er.

- Danmark er et lille land, og de tre videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner er små. Det har været et bærende princip i udvalgets arbejde at sikre en bæredygtighed og kritisk masse i de faglige miljøer, der ligger til grund for uddannelserne. Hvis institutionerne koncentrerer kræfterne om færre områder, vil de have bedre forudsætninger for at skabe stærke faglige miljøer, understreger Merete Eldrup.

Faglig fokusering og flere kompetencer

Udvalget anbefaler, at der sker en ændring i uddannelsernes indhold, så der kommer en større faglig fokusering samtidig med, at de studerende undervejs får tilegnet sig flere generiske kompetencer, herunder it-kompetencer, brugerforståelse mv. Den forskningsmæssige understøttelse skal samtidig opprioriteres.

- Både aftagere og dimittender giver udtryk for et manglende match i kompetencer mellem det man opnår på uddannelserne, og det der efterspørges. Det skal vi lytte til, for det er afgørende, at dimittenderne føler sig klædt på til at løfte den mangfoldighed af arbejdsopgaver, som ligger forude, og at aftagerne ikke ser sig nødsaget til at gå til udlandet for at hente kvalificeret arbejdskraft til deres virksomheder, udtaler Merete Eldrup.

Inddragelse af aftagerperspektivet

Endelig anbefaler udvalget en markant øget inddragelse af aftagerperspektivet i uddannelserne og generelt på uddannelsesinstitutionerne. Aftagerne skal over en bredere kam involveres i rekrutteringen af de nye studerende til uddannelserne, i opgavestillelse undervejs og naturligt nok også i forhold til at give de studerende stærkere, erhvervsrelevante kompetencer og konkret praksiserfaring i form af praktikophold af kortere eller længere varighed.

Effekten af anbefalingerne vil først kunne ses om nogle år. Men det er udvalgets overbevisning, at uddannelserne, på baggrund af udvalgets anbefalinger og de initiativer som allerede er sat i gang på institutionerne, er godt rustet til at kunne håndtere de krav, ønsker og forventninger, der måtte være til fremtidens arkitekter og designere.

Udvalgets anbefalinger:

 1. Dimensionering
 2. Nyt optag
 3. Kompetencer
 4. Fokuseret forskning
 5. Forandring af institutionskultur
 6. Samarbejde og arbejdsdeling
 7. Uddannelsesstruktur og overbygningsmuligheder
 8. Øget efteruddannelsesudbud
 9. Obligatoriske praktikforløb
 10. Praksis i undervisningen

Udvalgets medlemmer:

 • Merete Eldrup, adm. dir. på TV2 (formand) 
 • Ingelise Bogason, bestyrelsesformand for Arkitektskolen Aarhus og institutionernes repræsentant i udvalget 
 • Christian Have, indehaver og kreativ direktør i Have Kommunikation 
 • Sofie Holstein, direktør i Designit 
 • Martin Manthorpe, direktør i NCC, strategi og forretningsudvikling
 • Kim Herforth Nielsen, partner og stifter af 3xN
 • Karen Lisa Salamon, lektor ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

 


For yderligere information, kontakt:


Formand Merete Eldrup, telefon: 2142 2701

Handlinger tilknyttet webside