Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2016 Uacceptabelt at virksomheder udnytter SU-ordningen til at få billig arbejdskraft

Uacceptabelt at virksomheder udnytter SU-ordningen til at få billig arbejdskraft

Uddannelses- og forskningsministeren tager skarpt afstand fra virksomheder, der svindler med ansættelseskontrakter for at udnytte studerende fra EU-lande som billig arbejdskraft.

26. maj 2016

EU-borgere, der er vandrende arbejdstagere i Danmark, har ret til SU på samme vilkår som danske statsborgere, hvis de arbejder 10-12 timer om ugen.

Som det i dag fremgår på TV2, er der fremkommet eksempler på, at virksomheder udnytter, at de studerende er afhængige af at have et arbejde for at få SU. Virksomhederne bruger blandt andet SU'en som argument for at udbetale en lavere løn, end der står i kontrakten.

Uacceptabelt at omgå reglerne

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs understreger, at det er helt uacceptabelt at snyde og omgå reglerne for at udnytte det danske system.

- Det er helt uacceptabelt, at arbejdsgivere og studerende snyder for at udnytte det danske SU-system. Vi har allerede en omfattende kontrol, men jeg har taget kontakt til skatteministeren for at undersøge, om vi kan styrke kontrollen yderligere med virksomheder, som vi mistænker for at udnytte de studerende og SU-systemet, siger Ulla Tørnæs.

Ministeren opfordrer studerende til at henvende sig til de faglige organisationer, hvis de oplever, at de ikke får den løn, de skal have ifølge deres kontrakter. De skal henvende sig til skattemyndighederne, hvis deres arbejdsgivere ikke indberetter rigtige oplysninger til SKAT.

Omfattende kontrol af vandrende arbejdstagere

  • Styrelsen for Videregående Uddannelser godkender studerende som vandrende arbejdstagere efter EU-retten, når de har en ansættelseskontrakt, der afspejler et faktisk og reelt ansættelsesforhold på minimum 10-12 timer om ugen. 
  • I forbindelse med godkendelse kontrolleres ansættelseskontrakter, seneste lønseddel og eventuelt timesedler/vagtplaner.
  • Hver måned kontrolleres de vandrende arbejdstagere, der får SU, gennem en digital og automatiseret kontrol og gennem oplysninger fra SKAT fra e-indkomstregistret.
  • Styrelsen har ikke bemyndigelse til at kontrollere, om arbejdsgivere indberetter urigtige oplysninger til SKAT, eller om ansættelseskontrakterne bliver overholdt. 
  • Styrelsen kan kun opdage urigtige oplysninger, hvis den studerende selv oplyser det eller, hvis SKAT henvender sig med oplysningerne. I de tilfælde vil styrelsen undersøge, om det har betydning for den studerendes SU og eventuelt træffe afgørelse om tilbagebetaling af SU.
  • I 2015 rejste styrelsen 1.089 krav om tilbagebetaling af SU mod EU-arbejdstagere, der ikke opfyldte betingelserne for at kunne betragtes som vandrende arbejdstagere og dermed ikke længere var berettiget til SU.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Juridisk chef Ulf Melgaard, tlf.: 7231 80 69, ulf@ufm.dk
Pressesekretær Kristina Mie Hansen, tlf.: 7231 8012, e-mail: kmh@ufm.dk

Senest opdateret 27. maj 2016