Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2017 Dansk forskning runder 5 milliarder støttekroner fra EU

Dansk forskning runder 5 milliarder støttekroner fra EU

Danmarks forsknings- og innovationsmiljøer henter mange penge hjem fra EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020. Danske forskere og virksomheder har siden Horizon 2020 startede i 2014 modtaget cirka 5,2 milliarder kroner til 1.181 forskellige projekter, viser seneste opgørelse.

22. december 2017

Den samlede andel af midler til Danmark fra EU’s forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020, er steget en smule til 2,49 procent fra 2,45 procent i marts 2017. Det viser seneste opgørelse fra Europa-Kommissionen. Andelen nærmer sig dermed målet om 2,5 procent af det samlede Horizon-budget på cirka 558 milliarder kroner i årene 2014-2020.

Fremgangen skyldes blandt andet, at Danmark har klaret sig særlig godt inden for programmer, der støtter forskeruddannelse og forskermobilitet, og Danmark har desuden siden marts oplevet en flot fremgang inden for forskning i informationsteknologi og bioøkonomi.

Dermed er Danmark målt i forhold til indbyggertal rykket en placering op i forhold til de andre lande siden sidste opgørelse i marts 2017. Danmark er nu på 2. pladsen, og overordnet fastholder Danmark sin 10. plads over lande, der modtager flest midler fra Horizon 2020.

- Konkurrencen om at tiltrække forskningsmidler fra EU er benhård. Derfor er det glædeligt, at niveauet for dansk forskning er så højt. Vi kan være stolte af, at vi placerer os så flot blandt de andre EU-lande. Det er et godt udgangspunkt for at bringe os op i en endnu højere liga end i dag, hvilket netop er regeringens ambition med den forsknings- og innovationspolitiske strategi, vi for nylig har fremlagt. Her bidrager de store summer, der bliver hentet hjem fra EU, til et vigtigt løft, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har netop udarbejdet en omfattende kortlægning, der giver en status inden for de forskellige programmer i Horizon 2020 og skitser mulige potentialer. Næste skridt er udarbejdelse af en strategi for at øge dansk deltagelse i rammeprogrammet i tæt samarbejde med de danske forsknings- og innovationsmiljøer.

Næste opgørelse over den danske deltagelse i Horizon 2020 forventes offentliggjort marts 2018.

Om Horizon 2020:

  • Horizon 2020 er EU’s rammeprogram for forskning og innovation, der gælder for årene 2014-2020 med et budget på cirka 558 milliarder kroner. Siden 2014 er der bevilget knap 209 milliarder kroner, og deraf har Danmark hentet cirka 5,2 milliarder kroner fra programmet.
  • Programmet yder projektfinansiering til blandt andet forskere, virksomheder, iværksættere, organisationer og regioner.
  • EuroCenter, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, og EU-DK Support netværket rådgiver danske ansøgere om Horizon 2020.

For yderlige oplysninger, kontakt:

Ministeriets pressetelefon, tlf.: 7231 8181

Senest opdateret 22. december 2017