Gå til indhold

Fremtidens forskning samlet i 19 temaer

30. juni 2017
Hvad giver mest mening at forske i fremover? Det er søgt besvaret med nyt stort FORSK2025-katalog over indsatsområder. Listen er ikke bindende, men et godt grundlag for at kunne fokusere strategiske forskningsmidler på områder, hvor de er til mest gavn for Danmark, siger ministeren.

Skibe, der sejler selv, kunstig intelligens, medicin tilpasset den enkelte patients gener eller menneskeskabte bakterier, der spiser olieforurening. Mulighederne er uendelige, men Danmark kan ikke prioritere det hele på en gang.

Derfor har der været et bredt ønske om et katalog, der fremhæver de særligt løfterige forskningsområder, så de offentlige strategiske forskningsmidler kan målrettes de områder, hvor ny viden vil gøre særligt gavn. FORSK2025 kataloget er nu klart efter 476 bidrag fra erhvervsliv, organisationer, kommuner, regioner, videninstitutioner og en bred kreds af øvrige interessenter.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind glæder sig over, at Danmark nu har et solidt, fagligt grundlag at prioritere forskningsmidler ud fra.

- Det er vores drømme for fremtiden, der tager form her. Forskning er afgørende for at overvinde de samfundsmæssige udfordringer, vi i Danmark og resten af verden står overfor. Med FORSK2025-kataloget har vi nu fået en spændende buket af områder, som vi kan vælge fra, når vi blandt andet politisk prioriterer inden for den strategiske forskning i årene fremover. Fremtiden er ikke kun noget, vi skal forudsige – vi skal selv skabe den blandt andet gennem ny og visionær forskning, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

FORSK2025 har været efterspurgt, når regeringen sammen med Folketinget skal prioritere de forskningsområder, der skal tilgodeses med strategiske forskningsmidler fra forskningsreserven. Kataloget kan også bruges af universiteter, fonde og andre bevillingsgivere i forbindelse med prioritering og udmøntning af forskningsmidler.

FORSK2025 indeholder 19 temaer til fremtidens løfterige forskning, opdelt i fire hovedområder:

  • Nye teknologiske muligheder
  • Grøn vækst
  • Bedre sundhed
  • Mennesker og samfund

For yderligere oplysninger, kontakt:

Chefkonsulent Jens Haisler, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, tlf.: 7231 8248, e-mail: jha@ufm.dk

Specialkonsulent Siv Mørch Jacobsen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, tlf.: 7231 8475, e-mail: smj@ufm.dk

Pressesekretær Jakob Sejr Teichert, tlf.: 7231 9503, e-mail: jte@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside