Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2017 Nye uddannelser i store data og robotteknologi godkendt

Nye uddannelser i store data og robotteknologi godkendt

19 nye uddannelser er netop blevet godkendt af uddannelses- og forskningsminister Søren Pind. Uddannelserne er bredt fordelt over hele landet. Seks nye uddannelser i IT og store datamængder er godkendt på tre universiteter.

12. december 2017

Flere studerende skal kunne håndtere store datamængder i fremtiden. Flere og flere virksomheder efterspørger medarbejdere, der kan forstå og arbejde med de meget store datastrømme, som fylder mere og mere. Derfor er tre bachelor- og tre kandidatuddannelser på Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet nu blevet godkendt. 

Derudover er også en uddannelse i robotteknologi blevet godkendt på Aalborg Universitet, og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind glæder sig over, at uddannelsesinstitutionernes uddannelsesudbud omfavner fremtidens teknologiske muligheder.

- Vi skal hele tiden tilpasse uddannelsesudbuddet til arbejdsmarkedets behov, så vi uddanner rigtigt til det, der er brug for i fremtiden. Derfor er jeg glad for, at universiteterne har budt ind med nye uddannelser indenfor IT-området og i robotteknologi. Studerende med forstand på den mest avancerede teknologi er i høj grad noget, vi får brug for i fremtiden, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Samtidig er en række uddannelser i blandt andet skat, sygepleje og elektronik godkendt uden for de store universitetsbyer. Otte nye uddannelser er godkendt i Holbæk, Kolding, Haderslev, Sønderborg og på Bornholm. Alle uddannelser har været efterspurgt på det regionale arbejdsmarked.

- Der skal være uddannelsestilbud uden for de større universitetsbyer. Derfor er det godt, at vi nu får så mange flere uddannelser fordelt over hele landet. Det lever op til regeringens ambitiøse målsætninger om et Danmark i bedre balance, siger Søren Pind.

Såfremt uddannelsesinstitutionen ikke er institutionsakkrediteret, skal uddannelserne og udbuddene akkrediteres af Danmarks Akkrediteringsinstitution, inden de kan oprettes.

Afgørelserne er truffet på baggrund af vurderinger fra det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser, RUVU.

Prækvalifikation

  • Prækvalifikation blev indført i 2013 og betyder, at relevansen af alle nye uddannelser og udbud af videregående uddannelser skal vurderes.
  • Prækvalifikation skal understøtte, at udviklingen inden for de videregående uddannelser er hensigtsmæssig i et samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk perspektiv.
  • De godkendte uddannelser og udbud ligger blandt andet i Sønderborg, Holbæk. Haderslev, Kolding og Bornholm.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Søren Nedergaard, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, tlf.: 41 31 92 93, e-mail: son@ufm.dk

Pressesekretær Jakob Sejr Teichert, tlf.: 72 31 95 03, e-mail: jte@ufm.dk

Senest opdateret 12. december 2017