Gå til indhold

Nye uddannelser til fremtidens behov

13. april 2018
Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har netop godkendt nye uddannelser blandt andet til it-branchen. I alt er 5 nye uddannelser godkendt på områder, hvor der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft.

Konkrete uddannelser til konkrete behov. Derfor er der nu godkendt tre nye it-uddannelser på Aarhus Universitet. En masteruddannelse i matematik, der kan bidrage til at forbedre rekruttering af matematiklærere på gymnasierne. Og en kandidatuddannelse i fødevarekvalitet og sundhed ved det dansk-kinesiske universitetssamarbejde, Sino Danish Center i Kina.

Det er de 5 nye videregående uddannelser, der netop er blevet godkendt af uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

- Det er vigtigt, at vi tilpasser udbuddet af uddannelser til arbejdsmarkedets behov, så vi uddanner til fremtidens arbejdsmarked. Både i forhold til den teknologiske udvikling, men også når der er nye behov på arbejdsmarkedet, som vi for eksempel har set på skatteområdet. Men det er en balance, for vi ønsker samtidig at se på om vi kan slå uddannelser sammen og evt. nedlægge uddannelser, for at gøre valget mere overskueligt for unge og sikre stærke faglige uddannelsesmiljøer. Her har vi godkendt uddannelser fordi, der er en stor efterspørgsel på arbejdskraft på de konkrete områder, og det er fint, at universiteterne lytter til det, siger Søren Pind.

Den nye kandidatuddannelse ved det dansk-kinesiske universitetssamarbejde, SDC i Kina, har der været stor interesse for fra både dansk og kinesisk side. Aarhus Universitet er overordnet ansvarlig for uddannelsen, der er udarbejdet i et konsortium af danske (AU, KU og AAU) og kinesiske universiteter i tilknytning til Sino Danish Center, Kina.

Udover de fem nye uddannelser er syv nye udbud af eksisterende uddannelser godkendt.

Hvis uddannelsesinstitutionen ikke er institutionsakkrediteret, skal uddannelserne og udbuddene akkrediteres af Danmarks Akkrediteringsinstitution, inden de kan oprettes.

Afgørelserne er truffet på baggrund af vurderinger fra det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser, RUVU. Herefter har uddannelsesinstitutionerne mulighed for at gøre indsigelser mod afslag.

Læs mere om de fem nye uddannelser, der nu er godkendt:

  • Master i Matematik med henblik på undervisning på de gymnasiale uddannelser, SDU: En deltidsuddannelse som har til formål at give kandidater med et vist matematikindhold undervisningskompetence i matematik, så de opfylder de faglige mindstekrav for at undervise i matematik på de gymnasiale uddannelser. Uddannelsen blevet til i et samarbejde mellem AAU, KU, AU og SDU. Uddannelsen kan bidrage til at forbedre rekruttering af matematiklærere og løfte kompetencerne hos de nuværende lærere.
  • Kandidatuddannelse i Kognitionsvidenskab, Aarhus Universitet: Uddannelsen er en cand.it. uddannelse, der kombinerer stærke IT-kompetencer med analyse af menneskelig adfærd og kognition. Dimittenderne herfra vil kunne varetage jobfunktioner inden for mange brancher med et stærkt fokus på IT-branchen. Bacheloruddannelsen Cognitive Science på Arhus universitet har desuden rekrutteret et meget et stort antal kvindelige studerende (66 %), set i forhold til andre IT-uddannelser.
  • Kandidatuddannelse i International fødevarekvalitet og sundhed, Aarhus Universitet samt Sino Danish Center (SDC), Kina: I den øverste politiske myndighed for SDC samarbejdet – Joint Managerial Committee, har der været stor interesse for uddannelsen fra både dansk side og kinesisk side. Der vurderes at være stor efterspørgsel på viden og kompetencer på fødevareområdet i Kina, som har været berørt af flere store fødevareskandaler i nyere tid.   
  • Bacheloruddannelse i Teknisk videnskab (computerteknologi) og bacheloruddannelse i Teknisk videnskab (elektroteknologi), Aarhus Universitet: Begge uddannelser udgør de første tre år (bachelordelen) af en femårig civilingeniøruddannelse. Med udbuddet af de to forskningsbaserede bacheloruddannelser ønsker Aarhus Universitet at rekruttere de studerende fra Region Midtjylland, som de ikke rekrutterer i dag, der ønsker en teknisk uddannelse, der er mere teoretisk og naturvidenskabelig funderet end en diplomingeniøruddannelse. De to uddannelser er en del af Aarhus Universitets ingeniørsatsning ”AU Engineering 2025”, der har til formål at styrke og øge produktionen af ingeniørdimittender.

Prækvalifikation

  • Prækvalifikation blev indført i 2013 og betyder, at relevansen af alle nye uddannelser og udbud af videregående uddannelser skal vurderes.
  • Prækvalifikation skal understøtte, at udviklingen inden for de videregående uddannelser er hensigtsmæssig i et samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk perspektiv.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressesekretær Jakob Sejr Teichert, Uddannelses- og Forskningsministeriet, tlf: 7231 9503, email: jte@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside