Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2019 Nyt talentprogram skal få flere kvinder ind i forskning

Nyt talentprogram skal få flere kvinder ind i forskning

Kvindelige forskere er i undertal på de danske universiteter. Nye tal viser, at der er ansat næsten dobbelt så mange mænd som kvinder med en forskertitel på universiteterne. Uddannelses- og forskningsministeren ser gerne en mere ligelig fordeling, og det skal et nyt talentprogram hjælpe til med.

16. december 2019

Der er afsat 20 millioner kroner til talentprogrammet, som er opkaldt efter den danske forsker Inge Lehmann. Programmet skal være med til at styrke talentudviklingen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark.

- Jeg håber, at vi med Inge Lehmann-programmet kan være med til at skabe en bedre kønsbalance. Dansk forskning har brug for både mænd og kvinder. Og talentprogrammet vil komme til at gøre en forskel. Både de konkrete forskningsprojekter, men også i form af signalværdien, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Den skæve kønsfordeling er mest tydelig på professorniveau. I dag er der ansat knap 2.500 professorer på de danske universiteter – men kun knap hver fjerde professorer er kvinde (23 procent). Det viser nye tal fra årets udgave af Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse.

- Tallene taler sit tydelige sprog. Fordelingen mellem mænd og kvinder er faktisk ret lige blandt forskere på ph.d.-niveau, men der er langt færre kvinder, som stiger i graderne. Det skal vi have gjort noget ved. Hvis dansk forskning skal klare sig internationalt, skal vi have alle talenter i spil, og der er simpelthen for få kvindelige forskere, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Helt overordnet viser tallene, at jo højere stillingsniveauet er, jo lavere er andelen af kvinder. Faktisk er over halvdelen af alle de ph.d.-studerende, som rekrutteres i dag, kvinder. På adjunktniveau er 41 procent kvinder, mens 34 procent af alle lektorer er kvinder.

Fakta om Inge Lehmann programmet:

Et samlet folketing har afsat 20 millioner kroner af forskningsreserven for 2020 til talentprogrammet, der er opkaldt efter den danske forsker Inge Lehmann. Programmet skal styrke talentudviklingen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark. Talentprogrammet er åbent over for alle fagområder, og både mænd og kvinder kan søge programmet. Kvindelige ansøgere kan prioriteres over mandlige ansøgere i tilfælde af lige kvalifikationer mellem to ansøgere.

Inge Lehmann (1888-1993) var seismolog og statsgeodæt. Hun er mest berømt for, i 1936, at løse én af de store gåder om Jorden, da hun påviste, at den har en fast, indre kerne – og altså ikke er flydende, som man troede indtil da.

Fakta om Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse 2019:

Det er tredje gang, at Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggør den årlige redegørelse med nøgletal og analyser for de videregående uddannelser og forskning, udvikling og innovation. Redegørelsen bliver offentliggjort i løbet af december, og i år er der fokus på:

  • Status og udvikling på uddannelsesområdet, herunder for folkeskolelærer-, pædagog-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelserne.
  • Status og udvikling på forskningsområdet, herunder inden for klima, energi og miljø.
  • Tema om de studerendes læring og trivsel.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressekonsulent Rasmus Baad, tlf.: 7231 8073, e-mail: rasb@ufm.dk

Senest opdateret 16. december 2019