Gå til indhold

Regeringen vil afsætte 25 millioner kroner til at styrke studerendes trivsel

14. december 2019
Regeringen ønsker, at flere børn og unge trives, og vil derfor afsætte 25 millioner kroner til pilotprojekter, der skal arbejde med trivslen på de videregående uddannelser. Vi skal afprøve for at blive klogere og bruge det til at skabe bedre trivsel, siger uddannelses- og forskningsministeren.

Unge er den mest stressede befolkningsgruppe i Danmark. På de videregående uddannelser oplever knap hver femte studerende altid eller ofte stærke symptomer på stress i forbindelse med deres uddannelse. Og hver tiende studerende på de videregående uddannelser føler sig altid eller ofte ensomme på studiet. Blandt andet derfor vil regeringen styrke børn og unges trivsel.

- Alt for mange studerende har alvorlige problemer med stress i hverdagen. Og når det er hver femte studerende, der oplever alvorlige stresssymptomer, er det ikke den enkeltes problem. Det er vores fælles problem. Nu giver vi de videregående uddannelser midler til at afprøve ting, som kan være med til at styrke de studerendes trivsel. Øvelsen går kort sagt ud på at få viden gennem handling, så vi bliver klogere på, hvordan studerende kan trives bedre, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, der understreger, at initiativet langt fra kan og skal stå alene.

Det er en samlet rød blok i form af regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet, der bakker op om initiativet.

De nye midler skal sætte gang i pilotprojekter på de videregående uddannelser, der kan afprøve forskellige tilgange til at styrke studerendes trivsel og opsamle viden om effekten af projekterne. Projekterne skal have potentiale for at blive implementeret og udbredt til andre dele af sektoren.

Det er institutionerne, der definerer projekterne, som eksempelvis kan handle om, hvordan undervisere bedre kan støtte op om de studerende, understøtte fællesskaber og skabe bedre introforløb.

Kontoret for Unges Trivsel i Uddannelses- og Forskningsministeriet er oprettet af uddannelses- og forskningsministeren til at arbejde systematisk med at forbedre unges trivsel gennem forsøg og videns- og analysearbejde. Kontoret skal være en konstruktiv sparringspartner for uddannelsesinstitutionerne i forhold til design og evaluering af pilotprojekterne.

Nogle uddannelser er allerede godt i gang og kan inspirere andre. Eksempelvis har Studenterrådgivningen indgået et strategisk samarbejde med Professionshøjskolen Absalon, som er målrettet studieengagement - blandt andet ved at understøtte trivsel.

Og Kemisk Institut på Københavns Universitet har udviklet tiltag og arrangementer, der bringer studerende og undervisere sammen. Blandt tilbuddene er såkaldte morgenmadsgrupper, hvor 1. års studerende kan få gode råd om faglige og sociale udfordringer af rusvejledere og undervisere.

De 25 millioner kroner fordeles til uddannelsesinstitutionerne med 300.000 kroner pr. institution. Den resterende del af bevillingen fordeles ud på uddannelsesinstitutionerne relativt i forhold til antal studenterårsværk. Midlerne overføres på et aktstykke, der skal forelægges Finansudvalget.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Ift. uddannelses- og forskningsministeren: Ministeriets pressetelefon, tlf. 7231 8181
Ift. udviklingsprojekterne: Kontorchef Kenneth Salomonsen, kontoret for Unges Trivsel, tlf. 7231 8074

Baggrund og fakta:

  • Knap hver femte studerende på de videregående uddannelser oplever altid eller ofte stærke stresssymptomer i forbindelse med deres studium i hverdagen.
  • Knap hver tredje ung har været stresset inden for den seneste måned.
  • Unge er samtidig den mest stressede gruppe i vores samfund. For hele befolkningen over 16 år er det hver fjerde ung. Det er blandt unge, at der har været den største stigning i oplevet stress fra 2013-2017. Stigningen har været på 7,7 procentpoint for de unge og 3,8 procentpoint for hele befolkningen.
  • Hver tiende studerende på de videregående uddannelser føler sig altid eller ofte ensomme på studiet, hver fjerde er nogle gange ensomme på studiet. Og studerende, der oplever et godt socialt miljø, føler sig i mindre grad ensomme på studiet.
  • Ensomme studerende er dem, som i højest grad overvejer at stoppe på deres uddannelse.

Kilder: Uddannelseszoom, Sundhedsprofilen og Danmarks Evalueringsinstitut

Handlinger tilknyttet webside