Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2020 Danske forskere i spidsen for udviklingen af fremtidens batteri

Danske forskere i spidsen for udviklingen af fremtidens batteri

150 millioner kroner til et nyt forskningsprojekt sætter Danmark i spidsen for udviklingen af fremtidens batteri. Nye tal for Danmarks deltagelse i EU's program for forskning og innovation Horizon 2020 viser bl.a., at danske forskere er med til at skabe fremtidens nye teknologier.

03. juli 2020

Billige og bæredygtige batterier. Sådan kan overskriften på et forskningsprojekt fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) lyde. Forskningsprojektet er et af de projekter, der har fået penge fra EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020. Den nyeste opgørelse om deltagelse i Horizon 2020 viser, at forskere og virksomheder i Danmark er blevet en stærk deltager i programmet: Fremtidige og fremspirende teknologier, FET. Midlerne fra EU gives typisk til tværfaglig, højrisiko og banebrydende forskning med langsigtet teknologisk eller samfundsmæssigt potentiale. Særligt har det store forskningsprojekt i bæredygtige batterier, BIG-MAP, med DTU i spidsen trukket mange millioner til Danmark.

- Jeg er stolt af, at Danmark viser sig som en af verdens førende inden for udviklingen af nye teknologier til bæredygtige løsninger. EU-samarbejdet giver os gode muligheder for at skabe løsninger i fællesskab, så de bedste hjerner kan opnå endnu større resultater på tværs af landegrænser. Projektet på DTU er endnu et eksempel på, hvordan forskningen er primus motor, når vi skal i mål med den grønne omstilling. Her arbejder man på at skabe et batteri, der kan lagre strøm fra sol og vind effektivt og billigt. Det kan være en del af løsningen på at udnytte naturens egne ressourcer til at forbedre vores klima. Så godt gået til DTU og alle de mange andre, der deltager i Horizon-projekter i denne omgang, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Billige, bæredygtige batterier med hurtig produktionstid

BIG-MAP er en del af EU's batterisatsning Battery2030+ initiative, og er et eksempel på et af de højrisiko projekter, der har modtaget en forskningsbevilling. Forskerne bag projektet arbejder med at udvikle nye metoder til at opfinde fremtidens bæredygtige ultraperforming batterier.

Visionen er at kunne skabe bæredygtige batterier, der dels kan lagre energi ekstremt effektivt, dels kan produceres til lave omkostninger på en tiendedel af tiden. Det kræver fundamentalt nye metoder og materialer og en udvikling i et hidtil uset tempo, så fremtidens batterier kan lagre strøm fra f.eks. sol og vind uhyre effektivt og billigt. De bæredygtige batterier vil både kunne lagre vedvarende energi fra f.eks. vindmøller og benyttes til transport f.eks. biler. Begge dele er afgørende brikker i den grønne omstilling, hvor der mangler bedre og mere bæredygtige løsninger. Forskerne vil ved hjælp af kunstig intelligens integrere storskala computersimuleringer og eksperimenter med avanceret robotteknologi til at sætte turbo på opdagelse og optimering af nye batterimaterialer.

Budgettet i BIG-MAP er på 150 millioner kroner over de næste 3 år, heraf går 20 millioner kroner til DTU og 3 millioner kroner til IT-Universitet. Projektet involverer 34 akademiske og industrielle partnere fra 15 lande og placerer DTU for enden af bordet i EU's hidtil dyreste forskningsprojekt inden for udvikling af bæredygtige ultraperforming batterier.

Danmark runder snart 10 milliarder kroner

BIG-MAP projektet er et af de nye EU-finansierede projekter, som tæller rigtig godt i den samlede opgørelse over dansk deltagelse i EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020. Den samlede opgørelse viser, at danske forskningsinstitutioner og virksomheder nu i alt har fået tildelt næsten 10 milliarder kroner fra Horizon 2020. Pengene er fordelt på 2.211 forskellige projekter. Den samlede andel af Horizon 2020 budgettet, som Danmark har modtaget, er 2,57 procent. Ser man på de 20 lande, som modtager flest midler fra Horizon 2020, ligger Danmark på en 2. plads, når man måler hjemtag pr. indbygger.

Fakta

UFM udarbejder to gange årligt statusopgørelser over Danmarks deltagelse i EU’s rammeprogram for forskning- og innovation, Horizon 2020. Opgørelserne er baseret på Europa-Kommissionens statistik om deltagelse i rammeprogrammet.

Den aktuelle opgørelse viser Danmarks hjemtag fra Horizon 2020 opgjort i programmets sidste leveår. Horizon 2020 løber fra 2014 til 2020 og efterfølges i 2021 af Horizon Europe.

Læs mere

Statistik om Danmarks deltagelse i Horizon 2020 – ufm.dk/h2020/tal
Danmarks officielle side om Horizon 2020 – ufm.dk/h2020
Få rådgivning gennem EU-DK Support – eusupport.dk

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Anders Ødegaard, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, aod@ufm.dk, tlf. 72 31 84 92

Kommunikationskonsulent Nynne Jespersen Lee, Uddannelses- og Forskningsministeriet, nljl@ufm.dk, tlf. 72 31 81 07

Senest opdateret 15. juli 2020