Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2021 Millionindsprøjtning skal binde viden og vækst bedre sammen i Region Sjælland

Millionindsprøjtning skal binde viden og vækst bedre sammen i Region Sjælland

En økonomisk håndsrækning skal understøtte det igangværende arbejde med at koble erhvervsliv og forskning bedre sammen.

11. november 2021

Det seneste år er der blevet arbejdet hårdt på at skabe mere og bedre samarbejde mellem erhvervslivet og forskningsmiljøerne rundt omkring i landet. Det er sket ved hjælp af 14 nationale viden- og erhvervsklynger, som regeringen udpegede i efteråret 2020 for at få mere innovation ud i samfundet og understøtte vækst og udvikling for virksomhederne.

I forbindelse med ansøgningerne blev der som det eneste sted på landkortet ikke søgt om et klyngesekretariat i Region Sjælland. Siden er der fra regionalt og nationalt hold blevet arbejdet målrettet for at sikre, at relevante nationale viden- og erhvervsklynger bliver repræsenteret med aktivitet i Region Sjælland. Det seneste års store indsats for at styrke klyngeaktiviteten i regionen bliver nu styrket med i alt 8 millioner kroner.

- Det er vigtigt for regeringen, at der i hele landet er gode muligheder for, at erhvervsliv og forskningsmiljøer kan kobles tættere sammen. Klyngerne bidrager til, at virksomheder bliver ved med at udvikle sig. Region Sjælland manglede, som den eneste region, en klynge. Det lovede vi at følge op på, og det har vi gjort. Nu tilfører regeringen ekstra midler til klyngeaktiviteten i Region Sjælland, hvor mange aktører på kort tid er lykkedes med at opbygge en flot klyngedækning. Regionen har et stort potentiale, når det gælder vækst og innovation, og jeg er glad for, at vi kan samarbejde om at indfri det potentiale, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Konkret har klyngen for byggeri og anlæg (We Build Denmark) i samarbejde med Næstved Kommune, og med medfinansiering fra de 16 andre kommuner på Sjælland, etableret et regionalt klyngekontor i Næstved. Derudover er der indgået samarbejder om etablering af afdelinger i regionen for en række af de øvrige klynger.

Fakta:

  • Viden- og erhvervsklyngerne er netværk mellem virksomheder og videninstitutioner inden for udvalgte danske erhvervsmæssige styrkepositioner.
  • Formålet med klyngerne er at styrke innovationskraften i særligt små og mellemstore danske virksomheder inden for de erhvervs- og teknologiområder, som er udpeget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i deres strategi ’Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.’
  • Uddannelses- og forskningsministeren udpegede den 1. oktober 2020 14 klyngeorganisationer inden for de valgte styrkepositioner samt to yderligere områder.
  • Klyngerne er forpligtet til at gøre deres aktiviteter tilgængelige for virksomheder i hele Danmark, men beslutningen om placeringen af deres hovedsæde og afdelinger er taget af klyngerne selv.
  • Regeringen og et bredt flertal i folketinget afsatte allerede sidste år 19,9 millioner kroner til RUC med henblik på at styrke vidensamarbejdet i Region Sjælland i samarbejde med klyngerne.
  • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen annoncerede i juli 2021 en ekstra bevilling på 5 millioner kroner til at styrke klyngeindsatsen i Region Sjælland. Nu annonceres en bevilling på yderligere 3 millioner kroner.
  • Både Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse uddeler hver årligt 80 millioner kroner til erhvervsklyngerne. De nye klynger har været i luften med deres aktiviteter siden 1. januar 2021.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet via pressetelefonen, tlf. 7231 8181.

Senest opdateret 11. november 2021