Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2021 Ny aftale sikrer ligestilling for forældre på SU og SU til unge i efterværn på et anbringelsessted

Ny aftale sikrer ligestilling for forældre på SU og SU til unge i efterværn på et anbringelsessted

Regeringen og SU-forligskredsen har indgået en aftale om at skabe ligestilling i SU, når SU-modtagere bliver forældre. Samtidig er der indgået aftale om SU og FGU-skoleydelse til unge, der er i støttetilbuddet efterværn på et anbringelsessted.

01. juni 2021

Når man som SU-berettiget får et barn, skal forældre være ligestillet, uanset køn. Derfor er SU-forligskredsen blevet enige om en ny model for SU-fødselsklip/rater, der skaber fuld ligestilling mellem kønnene. Indtil nu har faren eller den anden forælder af historiske årsager været stillet væsentligt ringere end mor.

- Med aftalen skaber vi endelig ligestilling for forældre på SU. Det er jeg stolt over, at vi nu opnår sammen med er bredt flertal i Folketinget. Det er et vigtigt skridt for ligestillingen mellem forældre - uanset hvilken type familie man er, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen

Med den nye model vil de forældre - uafhængigt af køn - der er juridiske forældre til barnet, være stillet lige i retten til ekstra SU.

Unge i efterværn på et anbringelsessted får frem over mulighed for få SU

Regeringen har med SU-forligskredsen samtidig fundet en løsning, så unge i efterværn på et anbringelsessted fremover får mulighed for at søge om SU på lige vilkår med andre unge.

- Mange unge i efterværn har savnet at være ligestillet med andre unge, når det gælder muligheden for at søge SU og FGU-skoleydelse. Det råder vi nu bod på. Jeg håber, vi på den måde kan lette deres vej mod en uddannelse, siger Ane Halsboe-Jørgensen, uddannelses- og forskningsminister.

I dag har unge i efterværn på et anbringelsessted, som er i gang med en uddannelse, ikke ret til SU. Efterværn på et anbringelsessted betragtes nemlig som anden offentlig forsørgelse, der dækker den unges daglige livsførelse. Derfor har det hidtil ikke været muligt for de unge at modtage SU.

For at unge i efterværn kan sikres adgang til SU, skal kommunen samtidig træffe afgørelse om egenbetaling over for den unge efter reglerne på det sociale område. Den unge må ikke modtage andre ydelser, der tilsigter at dække leveomkostningerne.

Hvis unge i efterværn på et anbringelsessted får mulighed for at få SU, vil unge, der er i gang med en FGU, som noget nyt tilsvarende få adgang til FGU-skoleydelse.

Citater fra forligskreds

Katrine Robsøe, Radikale Venstre:

- At slå to fluer med et smæk i en politisk aftale, er altid dejligt. Vi får endelig sikret unge i efterværn, så de rent faktisk behandles på lige fod med deres jævnaldrende. Det er kun fair. Samtidig får vi sikret ligestilling i barslen for studerende, så mor og far har ret til det samme. Jeg er glad for, at vi både skaber lige rettigheder for unge i efterværn og studerende, som får børn under deres uddannelse.

Trine Torp, Socialistisk Folkepart:

- Jeg er så glad for, at unge i efterværn endelig får samme vilkår som andre unge. Det har jeg presset på for i flere år, fordi det er så vigtigt, at de unge kan se, at der ikke bliver gjort forskel på dem og andre studerende og FGU elever. Nu bliver alle behandlet lige, og ingen bliver trukket i ydelse, hvis de har et fritidsjob. Det er kun rimeligt, og helt ærligt, så var det på tide at få ændret de tossede regler.

Ulla Tørnæs, Venstre:

- Jeg er rigtig glad for, at det endelig er lykkedes at give unge i efterværn mulighed for at modtage SU på lige fod med alle andre unge, der er optaget på en SU-uddannelse. For mig er det et spørgsmål om værdighed for den enkelte unge, der nu ligestilles med andre unge.

Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti:

- I Dansk Folkeparti er vi meget glade for at det endelig er lykkedes at sikre unge i efterværn samme ret til SU som deres kammerater. Dansk Folkeparti har haft beslutningsforslag om det første gang i 2018. Og igen den 17. marts i år blev Dansk Folkepartis beslutningsforslag om retten til SU for de unge i efterværn behandlet i Folketingssalen. Ministeren lovede denne gang under debatten at finde en løsning. Og i Dansk Folkeparti vi ser med tilfredshed, at presset har virket og vi nu med denne aftale kan sikre de unge i efterværn retten til SU.

Britt Bager, Det Konservative Folkeparti

- Det er rigtig godt, at unge i efterværn nu bliver ligestillet med andre unge i uddannelsessystemet. Det skal naturligvis ikke være sværere for sårbare unge, der har været anbragt og er i efterværn, at tage en uddannelse. Aftalen sikrer også ligestilling mellem kønnene, og at kan familierne indrette sig, som de vil. Det er jeg naturligvis tilfreds med.

Fakta om ændringen af fødselsklip/rater

Regeringen har i SU-forligskredsen indgået en aftale om omfordeling af det eksisterende antal SU-fødselsklip/-rater mellem forældre således, at de hver især frem over tildeles 9 klip/-rater hver, når begge er berettiget til ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption.

I de nuværende regler for tildeling af ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption, har den ene forælder været stillet væsentligt ringere, selv om den ekstra SU ikke er bundet op på fødslen.

Med den nye ordning vil der kunne overføres maksimalt 3 klip/rater af de 9 klip/rater fra den ene forældre til den anden. Det er fortsat en betingelse, at begge parter er berettiget til ekstra SU. Enlige forsørgere vil stadig modtage 12 klip, men mor vil i de tilfælde, hvor den anden forælder ikke er berettiget til ekstra SU være berettiget til 9 og ikke 12 klip/rater som i dag. Til gengæld vil den anden forælder også være berettiget til 9 og ikke 6 klip/rater som i dag.

I 2019 modtog cirka 7.200 uddannelsessøgende ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption. En tredjedel var fædre eller medforælder, og de vil altså i den nye ordning modtage lige så meget ekstra SU som moren.

Den nye model for SU-fødselsklip/rater og muligheden for, at unge i efterværn kan søge om SU & FGU-skoleydelse, forventes at træde i kraft fra 1. august 2022.

Fakta om SU og FGU skoleydelse til unge i efterværn

Efterværn er en social foranstaltning for udsatte unge efter lov om social service, der har til formål at støtte de unge i overgangen til voksenlivet. Efterværnsstøtte skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og skal herunder også hjælpe den unge i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Med ændringen vil tidligere anbragte unge, der er i efterværn på et anbringelsessted som f.eks. i en plejefamilie, på en døgninstitution eller et opholdssted, fremover få adgang til at søge SU, hvis de er i gang med en SU-berettigende uddannelse. Tilsvarende vil unge i efterværn på et anbringelsessted, der er i gang med en Forberedende grunduddannelse (FGU) få ret til at modtage FGU-skoleydelse.


For yderligere oplysninger:

Pressesekretær Nynne Jespersen Lee, tlf.: 7231 8107, e-mail: nljl@ufm.dk

Senest opdateret 01. juni 2021