Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2021 Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen godkender ansøgninger om 40 uddannelser i hele landet

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen godkender ansøgninger om 40 uddannelser i hele landet

Efterårets runde af ansøgninger til nye uddannelser og uddannelsesudbud er netop overstået. Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen har i den forbindelse godkendt ansøgninger om 40 uddannelser, heraf 28 uden for de fire største byer.

09. november 2021

40 ansøgninger om uddannelser i hele landet er netop blevet godkendt. Det er resultatet af den seneste runde af den såkaldte prækvalifikation, hvor uddannelses- og forskningsministeren på baggrund af en faglig vurdering tager stilling til oprettelsen af nye uddannelsesudbud.

28 af de nye udbud er placeret uden for de fire største byer, mens 12 ligger i København, Aarhus, Aalborg og Odense.

- Tre ud af fire af de ansøgninger, der er godkendt, er uddannelser uden for de fire største byer. Så nu kan man snart læse til ergoterapeut i Haderslev, ingeniør i Viborg eller pædagog i Holbæk. Det er meget positivt, og der er grund til at rose uddannelsesinstitutioner, kommuner og lokalt erhvervsliv rundt om i Danmark, der har arbejdet for at få skabt nye uddannelsesmuligheder til gavn for de unge og for udviklingen lokalt, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Nye uddannelser fra forårets udflytningsaftale

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik i juni 2021 en politisk aftale om at skabe flere og bedre uddannelsesmuligheder uden for de fire største byer. Som en del af aftalen besluttede aftalekredsen ekstraordinært at prioritere i alt 537 mio. kr. til etablering af 21 konkrete uddannelsesudbud på det videregående uddannelsesområde, som skal etableres i perioden 2021-2026, samt to kunstneriske uddannelser.

Allerede i dette efterår har otte ud af de 21 videregående uddannelser i aftalen om 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark' ansøgt om oprettelse. Her har uddannelses- og forskningsministeren godkendt syv af ansøgningerne.

Det drejer sig om pædagoguddannelsen i Holbæk, læreruddannelsen i Svendborg, jordemoderuddannelsen i Slagelse, radiografuddannelsen i Næstved, skibsteknik og marin konstruktion i Frederikshavn, bioanalytikeruddannelsen i Hjørring og uddannelsen til ergoterapeut i Haderslev. Derudover har uddannelses- og forskningsministeren godkendt ansøgningen om et udbud af datamatiker i Tønder, som også indgår i aftalen.

- Jeg er meget tilfreds med, at det er muligt at godkende syv nye uddannelsesudbud fra udflytningsaftalen kun et halvt år efter, at aftalen blev indgået. Det er godt nyt for lokalområderne, for de unge og for samfundet, og et vigtigt skridt i retningen væk fra den centralisering, som i en årrække har været en stærk kraft på uddannelsesområdet, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Ansøgningen til en jurauddannelse i Esbjerg, som er den sidste ud af de otte ansøgninger til uddannelser fra forårets udflytningsaftale, er ikke blevet behandlet af ’Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser’ (RUVU). Det skyldes, at ansøgningen fra SDU var mangelfuld, og RUVU har derfor udbedt sig flere informationer fra SDU, før udvalget kan tage endelig stilling til prækvalifikationen og give deres vurdering til uddannelses- og forskningsministeren.

- Jurauddannelsen i Esbjerg er ikke afvist, og det er fortsat min overbevisning, at der er potentiale for uddannelse i netop det område. Omvendt var alle partier i forhandlingerne optaget af, at uddannelserne i aftalen skulle gennemgå den almindelige faglige kvalitetsvurdering. Jeg tager til efterretning, at RUVU ikke har kunnet vurdere uddannelsen på den indsendte ansøgning, og så regner jeg naturligvis med, at SDU sender en revideret ansøgning til februar, siger Jesper Petersen.

Fakta om de godkendte uddannelser

  • De videregående uddannelsesinstitutioner har ansøgt om i alt 53 udbud af uddannelser.
  • Uddannelses- og forskningsministeren har godkendt 40 af disse ansøgninger.
  • 8 af de tidligere uddannelsesstationer omdannes til ordinære udbud eller nye uddannelsesfilialer.
  • Der godkendes 8 efter- og videreuddannelser (VEU).
  • Der godkendes 9 professionsbacheloruddannelser på velfærdsområdet. Det gælder for disse uddannelser, at uddannelsespladserne er afhængige af, at der stilles praktikpladser til rådighed. I de tilfælde hvor godkendelsen af et udbud kan have konsekvenser for praktikpladserne på allerede eksisterende udbud af uddannelsen igangsættes der et arbejde med henblik på at tilvejebringe nye praktikpladser, således at vilkårene for eksisterende uddannelser og udbud ikke forringes væsentligt.
  • Blandt de godkendte uddannelser er der en overvægt af professionsbacheloruddannelser på velfærdsområdet og erhvervsrettede uddannelser inden for bl.a. IT og Finans.
  • Efterårets afgørelsesrunde består af ansøgninger fra både forårets og efterårets ansøgningsrunde.

Fakta om ansøgning, RUVU og prækvalifikation

Uddannelsesinstitutionerne har to gange om året mulighed for at ansøge om udbud af videregående uddannelser.

For at sikre et solidt fagligt grundlag for de nye uddannelsesudbud skal ansøgningerne igennem såkaldt prækvalifikation hos ’Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser’ (RUVU). RUVU behandler uddannelsesinstitutionernes ansøgninger og vurderer dem ud fra f.eks. arbejdsmarkedsefterspørgsel og konsekvenser for andre uddannelsesinstitutioner. Når RUVU har gennemgået en ansøgning indstiller de enten en godkendelse eller en afvisning til uddannelses- og forskningsministeren, som træffer den endelige beslutning.

Prækvalifikation blev indført i 2013 og betyder, at relevansen af alle nye uddannelser og udbud af videregående uddannelser skal vurderes. Prækvalifikation skal understøtte, at udviklingen inden for de videregående uddannelser er hensigtsmæssig i et samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk perspektiv.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressekonsulent Kasper Emil Tofthøj Jakobsen, tlf. 7231 8127, e-mail katj@ufm.dk

Senest opdateret 09. november 2021