Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2022 Aftale om kommissorium for opdatering af magtudredningen

Aftale om kommissorium for opdatering af magtudredningen

Samtlige partier i Folketinget er netop blevet enige om et kommissorium for, hvad det hold af forskere, der skal opdatere magtudredningen, skal fokusere på. Tre temaer, der spænder fra mediernes udvikling til folkestyrets institutioner og demokratisk deltagelse, vil være hovedfokus.

12. september 2022

Samtlige partier i Folketinget har indgået en aftale om et kommissorium for en opdatering af den tidligere magtudredning.

Den seneste magtudredning er fra 2003. Men da folkestyrets vilkår løbende forandrer sig i takt med bl.a. en stor teknologisk og digital udvikling med sociale medier og et forandret mediebillede, har et enigt Folketing besluttet at opdatere den næsten tyve år gamle udredning.

Partierne vil afsætte 41,6 mio. kr. til forskning inden for disse temaer:

  • Folkestyrets institutioner og de politiske processer
  • Deltagelse i det demokratiske fællesskab og civilsamfundet
  • Teknologiens og mediernes udvikling og den demokratiske samtale

Forskningsledelsen har frihed til at definere de konkrete forskningsspørgsmål, ligesom de har mulighed for at tage emner op uden for de tre temaer, der dog skal være hovedfokus.

En bredt sammensat følgegruppe med repræsentanter fra Folketinget, erhvervsorganisationer, fagbevægelsen med flere skal løbende orienteres om arbejdet af forskningsledelsen samt bidrage til, at resultaterne løbende formidles bredt til offentligheden

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen siger:
- Der er sket meget i samfund, mediebillede og med den offentlige samtale siden den oprindelige magtudredning for snart tyve år siden. Vi skal til stadighed have et sundt og velfungerende demokrati og folkestyre i Danmark. Og med aftalen her sørger Folketinget for, at vi får forskningsbaseret viden til at forstå vilkårene for folkestyret i 2020’erne. Både om de rent formelle beslutninger og hvad der indvirker på dem, om hvordan den demokratiske deltagelse og samtale udvikler sig, og betydningen af de store teknologiske og mediemæssige forandringer, der er sket. På godt og ondt, vil jeg sige. Jeg glæder mig til at følge de resultater, der kommer ud af forskningen og til de diskussioner, der forhåbentlig følger med. Alt sammen til gavn for vores folkestyre og demokrati.

Kontakt ordførerne bag aftalen:

Eva Kjer Hansen, Venstre, 61625500

Astrid Carøe, Socialistisk Folkeparti, 33374405

Stinus Lindgreen, Radikale Venstre, 61623337

Pernille Skipper, Enhedslisten, 33375009

Britt Bager, Det Konservative Folkeparti, 61624477

Jens Henrik Thulesen Dahl, Danmarksdemokraterne, 61625159

Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti, 33375105

Peter Seier Christensen, Nye Borgerlige, 33375809

Henrik Dahl, Liberal Alliance, 61624573

Susanne Zimmer, Frie Grønne, 61625672

Torsten Gejl, Alternativet, 61624651

Lars Løkke Rasmussen, Moderaterne

Kasper Sand Kjær, Socialdemokratiet, 61625861

Fakta:

  • Der er gennemført magtudredninger i Norge, Sverige og Danmark.
  • Den første magtudredning i Danmark blev igangsat af Folketinget i 1997 og lå færdig i 2003.
  • Der etableres en forskningsledelse på 4-5 anerkendte forskere. Forskningslederen udpeges af uddannelses- og forskningsministeren efter indstilling af et mindre antal egnede kandidater fra Danmarks Frie Forskningsfond.
  • Forskningsprojektet må have en varighed af cirka fem år.

For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail presse@ufm.dk

Senest opdateret 13. september 2022