Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2022 Aftalekreds bag udflytningsaftale starter drøftelse af uddannelsesinstitutionernes indspil til planer

Aftalekreds bag udflytningsaftale starter drøftelse af uddannelsesinstitutionernes indspil til planer

De videregående uddannelsesinstitutioner har nu indsendt indspil til implementering af sommerens udflytningsaftale. Planerne indeholder mange bud på nye lokale uddannelser og konkrete planer for, hvordan målet om reduktion af uddannelsespladser* i de største byer kan indfries.

13. januar 2022

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik i juni 2021 en politisk aftale om at skabe flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Med aftalen tager partierne ansvar for at fastholde gode uddannelsesmuligheder på tværs af hele landet i en tid, hvor faldende ungdomsårgange risikerer at medføre uddannelseslukninger.

Som en del af aftalen besluttede partierne at inddrage uddannelsesinstitutionerne i den konkrete implementering af aftalen, herunder hvordan de vil indfri målsætningen om reduktion af uddannelsespladser i de største byer. Af aftalen fremgår det således, at de videregående uddannelsesinstitutioner skal udarbejde såkaldte 2030-institutionsplaner i efteråret 2021.

12. januar var der deadline for indsendelse af planerne til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Styrelsen har modtaget institutionsplaner fra alle berørte institutioner, og alle planerne er netop overbragt til uddannelses- og forskningsminister, Jesper Petersen.

- Da vi indgik aftalen, var der enighed om, at det var klogt at tage uddannelsesinstitutionerne med på råd i forhold til, hvor der konkret kan etableres nye uddannelser, og hvordan optaget klogest kan tilpasses i storbyerne. Det er en vigtig opgave, der er afgørende for, at vi har levedygtige uddannelser i hele landet, men det er ikke nogen nem opgave. Derfor er jeg også rigtig glad for, at alle de berørte uddannelsesinstitutioner er gået konstruktivt til opgaven, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen og uddyber: Stort set alle uddannelser, der indgik i aftalen, er at finde i institutionernes planer. Samtidigt bliver der spillet mange nye ting ind i alle dele af landet.

Som en del af planerne skal institutionerne melde ind, hvordan de vil udflytte eller nedskalere optaget i de fire største byer med op til 10 procent af tilgangen i 2019. Det svarer til cirka 7.000 studiepladser, da tilgangen i 2019 var cirka 70.000. Institutionerne er samtidig blevet bedt om at skitsere, hvilke særhensyn fra aftalen, der bør tages højde for, og som potentielt kan bringe nedskaleringen tættere på 5 procent.

Professionshøjskolerne har endvidere sendt planer ind for målsætningen om, at 60 procent af pladserne på de fire store på uddannelser på velfærdsområdet (pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver) skal ligge uden for de største byer. Her har opgaven været at angive, hvordan de forventer at udflytte i alt 1.000 storbypladser, og hvor de forventer at oprette de cirka 1.000 nye pladser på de fire uddannelser.

Hovedtendenser i institutionsplanerne gennemgået med aftalekredsen

Uddannelses- og forskningsministeren har netop gennemgået de overordnede indmeldinger på tværs af uddannelsessektorer med aftalepartierne. Partierne skal i de kommende uger drøfte, hvad niveauet skal være i de samlede 2030-sektorplaner.  

- Vi har netop haft den første drøftelse i den brede kreds af aftalepartier om de planer, uddannelsesinstitutionerne har meldt ind. Nu handler det om, at vi i aftalekredsen får skabt det bedst mulige grundlag for, at vi i de kommende år får bedre muligheder for uddannelse og vækst i hele Danmark, samtidig med at vi fastholder stærke universiteter i de store byer, siger Jesper Petersen.

Aftalen indeholder en række initiativer, der skal skabe bedre økonomiske vilkår for at drive uddannelse uden for de største byer, herunder et fordoblet decentralt grundtilskud samt et særligt regionalt taxameter.

Aftalepartierne har desuden afsat en 2030-udviklingspulje på 209,5 millioner kroner, der kan udmøntes i forbindelse med udarbejdelsen af 2030-sektorplanerne.

*Tekst rettet fra "reduktion af uddannelser" til "reduktion af uddannelsespladser" den 8. februar 2022,

For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181

Senest opdateret 08. februar 2022