Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2022 Nyt og forbedret optagelsessystem: Her er udspillet til forhandlinger

Nyt og forbedret optagelsessystem: Her er udspillet til forhandlinger

Med et nyt udspil lægger regeringen op til at ændre, hvordan studerende optages på de videregående uddannelser. Toppen skal tages af karakterræset, matchet skal forbedres, den sociale mobilitet skal øges, og der skal skabes flere veje ind på uddannelserne. I dag mødes partierne til forhandlinger.

21. juni 2022

En sundere læringskultur, et mere balanceret karakterfokus og et bedre match mellem ansøgere og uddannelser. Større social mobilitet og flere, mere gennemsigtige veje ind på en videregående uddannelse. Det er de politiske målsætninger i et udspil til et nyt og forbedret optagelsessystem til de videregående uddannelser, som regeringen offentliggør i dag.

Konkret foreslår regeringen en mere hensigtsmæssig brug af karakterer i kvote 1, som blandt andet indebærer en maksimal grænsekvotient på 10 i kvote 1 og en individuel, fagspecifik vurdering på uddannelser med et snit over 10. I kvote 2 lægges op til en ny, national optagelsesprøve for alle ansøgere. Minimum 25 pct. af pladserne på alle uddannelser skal udbydes i kvote 2. Samtidigt skal faglærte og ansøgere med relevant erhvervserfaring have bedre mulighed for at blive optaget på en videregående uddannelse.

Regeringen foreslår derudover at ensarte adgangskravene til uddannelserne og gøre udvælgelsen mere gennemskuelig. Der skal ryddes op i socialt skæve udvælgelseskriterier. De fælles udvælgelseskriterier samles i et nyt nationalt optagelseskatalog, som uddannelsesinstitutioner kan vælge fra.

Refleksion skal integreres i selve ansøgningsprocessen med styrket uddannelsesvejledning – særligt til unge fra uddannelsesfremmede hjem. Det kan bidrage til et mere velovervejet uddannelsesvalg.

Folketingets partier er inviteret til forhandlinger om et nyt og bedre optagelsessystem i dag, tirsdag den 21. juni, klokken 14.00.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen siger:

- Et vigtigt værktøj til at skabe mere lige muligheder, er uddannelse. Derfor skal vi arbejde for reel lige adgang til de videregående uddannelser for alle unge, der kan og vil. Vi skal sikre, at en dårlig karakter eller en erhvervsfaglig uddannelse ikke smækker universitetsdøren i. Vi har brug for alle skarpe hjerner og dygtige hænder nu og i fremtiden til at løfte og udvikle et dygtigere, grønnere og tryggere Danmark.

- Jeg er fortaler for flid og for at gøre sig umage. Og karakterer skal stadig spille en væsentlig rolle i udvælgelsen på de fleste uddannelser. Men ikke mindst på vores gymnasier er karakterræset blevet for voldsomt og usundt. Med udspillet adresserer vi det ensidige fokus på karakterer på ungdomsuddannelser. Det kan blive et vigtigt bidrag til trivslen hos de unge. En sund læringskultur har ikke et enøjet karakterfokus. Den har fokus på at lære mere og udfordre sig selv, og at man anspores til at være selvstændig og tør bevæge sig ind i faglige diskussioner uden at kende svaret på forhånd.


For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Senest opdateret 21. juni 2022