Gå til indhold

Kommissorium for kandidatudvalg er på plads

24. august 2023
Partierne bag reformen af universitetsuddannelserne i Danmark er blevet enige om et kommissorium for det kandidatudvalg, som skal udforme fremtidens kandidatlandskab. Både universiteterne og repræsentanter for de studerende sidder med ved bordet, når udvalget tager fat på arbejdet i efteråret 2023.

I forlængelse af den brede aftale om en reform af universitetsuddannelserne, som regeringen, SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik før sommerferien, er forligskredsen netop blevet enig om et kommissorium for det kandidatudvalg, som skal bidrage til at videreudvikle og implementere reformen.

Partierne bag aftalen lægger vægt på, at reformen skal implementeres med stærkt ejerskab af dem, der kender uddannelsessystemet bedst. Kandidatudvalget består derfor af universiteterne, repræsentanter for de studerende og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Udvalget får til opgave at udforme det nye kandidatuddannelseslandskab og skal blandt andet udarbejde en samlet plan for bachelor- og kandidatuddannelserne i det nye uddannelseslandskab på tværs af de otte danske universiteter samt komme med input til inden for hvilke områder på universiteterne, der er behov for at dimensionere uddannelser samt oprette nye engelsksprogede studiepladser.

I tilknytning til kandidatudvalget nedsættes et referencepanel med repræsentanter fra blandt andet det private erhvervsliv, de offentlige arbejdsgivere og faglige organisationer. For blandt andet at understøtte udbredelsen af erhvervskandidater på fremtidens arbejdsmarked er der endvidere indgået et kandidatpartnerskab mellem Dansk Industri, Dansk Erhverv, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Danske Universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner er også inviteret med i arbejdet.

Kandidatudvalget påbegynder sit arbejde i efteråret 2023 og skal planmæssigt komme med sin afrapportering inden udgangen af oktober 2024. Herefter følger den videre implementering af reformen.

Partierne bag aftalen er desuden enige om, at man sammen med aftalekredsen bag Aftale om en samlet indsats for elever og studerende med handicap på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser vil fortsætte indsatsen med at skabe bedre forhold for studerende med funktionsnedsættelser. Derfor får en nedsat arbejdsgruppe med blandt andet studenter- og handicaporganisationer nu til opgave at anbefale konkrete initiativer for de 10 mio. kr. årligt, der fra 2025 er afsat som en del af reformaftalen.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Med reformen af universitetsuddannelserne lægger vi op til en forandring af kandidatuddannelserne i Danmark. Dén aftale skal føres ud i livet på en klog og rigtig måde. Det skal selvfølgelig ske med involvering af dem, det hele handler om; nemlig universiteterne og de studerende. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi i forligskredsen nu er blevet enige om, hvordan de skal bidrage til at udvikle vores nye kandidatlandskab, så vi i fremtiden får de bedst mulige kandidatuddannelser.

Fakta

For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside