Gå til indhold

Minister om nye ansøgningstal: ”Flere positive tendenser opvejer ikke grundlæggende problem”

05. juli 2023
Tendensen med for få ansøgninger til store uddannelser på velfærdsområdet fortsætter. Det viser nye tal for søgningen til de videregående uddannelser. Flere positive tendenser kan ikke opveje et grundlæggende strukturelt problem i samfundet, mener uddannelses- og forskningsministeren.

I år har 84.073 søgt ind på en videregående uddannelse. Det står klart, efter fristen for at søge ind via kvote 1 udløb klokken 12.00 i dag. Dermed har flere søgt ind på en videregående uddannelse i forhold til 2022, men for flere af de store uddannelser til for eksempel pædagog og socialrådgiver fortsætter tendensen, hvor færre søger ind på uddannelserne.

Søgningen til pædagoguddannelsen og socialrådgiveruddannelsen er faldet med 4 pct. sammenlignet med sidste år. Til gengæld er søgningen til sygeplejerske- og læreruddannelsen steget. Samtidig er der markante stigninger i antallet af ansøgninger til it- og ingeniøruddannelserne. Her er en stor del af stigningen båret af ansøgninger fra internationale studerende.

Og selvom nogle uddannelser i år har en stigende søgning, så er der i de kommende år udsigt til mindre ungdomsårgange, hvor der bliver færre unge til at søge ind på uddannelserne. Dermed står samfundet, ifølge uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, med et grundlæggende strukturelt problem, hvor det på mange felter kan blive svært eller sværere at rekruttere nye medarbejdere.

Ifølge uddannelses- og forskningsministeren skal løsningen findes ved at kigge samlet på hele uddannelsesområdet, ligesom der er lagt op til i den brede politiske aftale om reform af universitetsuddannelserne. Her er det blandt andet blevet vedtaget, at det vil være relevant at nedsætte et nationalt kompetence- eller aftagerpanel, som kan give input til og kvalificere arbejdet med at vurdere kompetencebehov på fremtidens arbejdsmarked.

Derudover er partierne enige om, at der er behov for at reformere og styrke de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser. Desuden skal der oprettes flere uddannelsespladser til internationale studerende på universiteterne.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

-  Det er positivt, at flere har valgt at søge en videregående uddannelse i år, og jeg håber, de finder en uddannelse, der passer til deres interesser og håb for fremtiden. Som uddannelses- og forskningsminister er jeg også optaget af, om der er balance i søgningen på tværs af de forskellige uddannelser, så uddannelserne matcher erhvervslivet og velfærdssamfundets behov. Det kræver, at vi tænker nyt. Derfor har et bredt flertal af Folketingets partier indgået et forlig, hvor vi blandt andet åbner for flere internationale studerende. Det glæder mig at få bekræftet i ansøgningstallene, at der her ligger et uudnyttet potentiale. For uddannelserne på velfærdsområdet skal vi også i gang med et ambitiøst reformarbejde, hvor vi blandt andet skal se på pædagoguddannelsen.

Fakta

  • 84.073 har i år søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 1 eller 2.
  • Det er en stigning på 5 pct. i forhold til 2022.
  • Den 28. juli får alle ansøgere svar på deres ansøgninger, og efter 1. oktober bliver den samlede optagelse inklusive efteroptagelsen opgjort. Først her vil der være et samlet billede af årets optagelse på de videregående uddannelser.

 

Ansøgertallet 2013-2023:

2023: 84.073
2022: 79.737
2021: 93.388
2020: 94.604
2019: 88.754
2018: 89.700
2017: 91.539
2016: 94.744
2015: 93.924
2014: 91.231
2013: 88.040


For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside