Gå til indhold

Nye fleksible universitetsveje er første udspil i ny sammenhængende reformkurs på uddannelsesområdet

02. marts 2023
Regeringen foreslår et nyt kandidatlandskab på de danske universiteter. Der skal være flere forskellige kandidatveje for de universitetsstuderende, høj kvalitet og fleksible muligheder for videreuddannelse. Forslaget er en del af en samlet ny reformplan på uddannelsesområdet.

De studerende skal i fremtiden mødes af et landskab med flere kandidatveje og nye muligheder for at dygtiggøre sig hele livet. Og så skal der være bedre adgang for internationale studerende inden for områder, hvor erhvervslivet efterspørger højt specialiseret arbejdskraft.   

Det er ambitionerne i udspillet Forberedt på fremtiden I, som er regeringens første udspil i en ny sammenhængende reformkurs på uddannelsesområdet. Udspillet skal fremtidssikre et uddannelsessystem, der generation for generation har gjort danskere dygtigere og givet dem flere muligheder, men som også stadig har uløste udfordringer.

I dag forventes hver fjerde ung at gennemføre en universitetsuddannelse. I 1990 var det hver tiende. Langt de fleste tager samme vej uanset, om de bagefter skal ud på det private eller offentlige arbejdsmarked eller går forskervejen. Samtidig oplever mange studerende, at overgangen til arbejdsmarkedet er svær, og at mulighederne for at tage en kandidatuddannelse, mens man arbejder, er begrænsede.

Derfor foreslår regeringen en række nye fleksible universitetsveje med varierende længder, forskellige grader af specialisering og nye videreuddannelsesmuligheder.

Nye fleksible universitetsveje

Regeringen foreslår på den baggrund en samlet reform af universitetsuddannelserne i Danmark med følgende elementer:

  • Et nyt fleksibelt kandidatuddannelseslandskab, hvor man som studerende tilbydes både nye 1¼-årige kandidatuddannelser med et tydeligt arbejdsmarkedssigte, flere og mere fleksible erhvervskandidatuddannelser, 2-årige kandidatuddannelser med specialisering og nye højtspecialiserede kandidatuddannelser på op til 3 studieår.
  • En målrettet investering i kvaliteten af universitetsuddannelserne.
  • Nye muligheder for at dygtiggøre sig senere i livet, når det passer ind i arbejds- og privatliv.
  • Flere internationale studerende inden for områder, hvor dansk erhvervsliv efterspørger højt specialiseret arbejdskraft.
  • Et kandidatpartnerskab med universiteter og erhvervsliv, der skal få de nye erhvervskandidatuddannelser udviklet og godt i gang.
  • Et kandidatudvalg, der bl.a. skal arbejde med at konkretisere de nye kandidatveje.

En markant prioritering i universitetsområdet – og børn, unge og uddannelse

Regeringen foreslår med reformen at prioritere 950 mio. kr. årligt inden for universitetsområdet.

Der prioriteres 600 mio. kr. årligt i et nyt fleksibelt kandidatlandskab med flere veje, høj kvalitet samt bedre bacheloruddannelser.

Regeringen lægger desuden op til at afsætte 250 mio. kr. til nye og bedre videreuddannelsesmuligheder for den studerende, der har taget en kandidatuddannelse på 1 ¼ studieår, og 100 mio. kr. til flere internationale studerende.

Regeringen vil samlet set investere mere i børn og unge. Derfor prioriteres cirka 1,35 mia. kr. varigt til børn, unge og uddannelse.

En sammenhængende reformkurs på det videregående område

Forberedt på fremtiden I er det første udspil i en ny sammenhængende reformkurs på uddannelsesområdet, hvor regeringen vil se på hele uddannelsessystemet. Fra folkeskole til universiteter. På det videregående område skal de professions- og erhvervsrettede uddannelser styrkes, uddannelsessystemet skal forandres, så det giver flere muligheder, nedbryder barrierer og skaber reel sammenhæng, og så skal der laves en samlet langsigtet plan for det videregående uddannelsesområde.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Regeringen vil fremtidssikre hele vores uddannelsessystem. De studerende skal føle, at der en meningsfuldhed med deres uddannelse i forhold til det, de skal lave bagefter. Derfor laver vi differentierede og mere fleksible uddannelsesveje. Uddannelsesvalget skal føles mindre definitivt, fordi der reelt vil være mere fleksibilitet i det. De udfordringer, vi står overfor, er ikke løst med én reform. Det kræver, at vi tør se på hele vores uddannelsessystem. Forberedt på fremtiden I er det første udspil i en ny sammenhængende reformkurs på uddannelsesområdet, hvor regeringen ud over en markant prioritering i universitetsområdet samlet set vil investere markant i børn, unge og uddannelse.

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye siger:

- I dag fremlægger regeringen første udspil af flere, der skal sikre mere kvalitet for elever og studerende. Senere vil vi fremlægge politik, der skal hjælpe de 42.000 unge uden uddannelse eller arbejde. Ligesom vi vil investere i en mere praktisk folkeskole til gavn for alle børn og styrke erhvervsuddannelserne. Derfor er jeg også meget glad for, at der med dagens udspil vil være over en milliard, der kan geninvesteres i børn, unge og uddannelse.

Økonomiminister Troels Lund Poulsen siger:

- Regeringen er en reformregering. Vi ønsker at fremtidssikre vores land og skabe bedre muligheder for alle. Vi ønsker at styrke uddannelserne og gøre dem endnu mere relevante for arbejdsmarkedet og erhvervslivet. Samtidig vil vi give studerende mere fleksibilitet, så karriereveje kan åbnes frem for lukkes i vores uddannelsessystem. Det er derfor, vi fremlægger et udspil til en reform af universitetsuddannelserne, som vil skabe en stærkere kobling mellem studie- og arbejdsliv.

Fakta: Et nyt kandidatuddannelseslandskab skal bestå af følgende kandidater

  • 1¼-årige kandidatuddannelser med et tydeligt arbejdsmarkedssigte.
  • 2-årige kandidatuddannelser med en større grad af specialisering.
  • 2½ eller 3-årige kandidatuddannelser med en høj grad af specialisering.
  • Fleksible erhvervskandidatuddannelser med varieret længde.

Information om provenu- og beskæftigelsesvirkningerne af Forberedt på fremtiden I

For yderligere beskrivelse af reformens økonomiske virkning på den offentlige saldo, strukturel beskæftigelse og velstand, herunder også økonomiske virkninger ved flere internationale studerende på kandidatuddannelserne henvises til nedenstående faktaark:

Der vil ligeledes være mulighed for teknisk gennemgang af udspillet for journalister kl. 15.30 i Uddannelses- og forskningsministeriet, herunder med deltagelse af Finansministeriet. Tilmelding sker til presse@ufm.dk.


For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: .

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsministeriet