Gå til indhold

Regeringen er parat til at indgå partnerskaber med Indien og Filippinerne om rekruttering af sundhedspersoner

10. januar 2024
For at sikre tilstrækkelig med arbejdskraft i sundhedsvæsnet og ældreplejen vil regeringen afsøge mulighederne for at indgå aftaler med bl.a. Indien og Filippinerne om målrettet uddannelse og rekruttering af sundhedspersoner.

Flere ældre kombineret med færre i den arbejdsdygtige alder kan i de kommende år gøre det sværere at sikre tilstrækkeligt med kvalificeret personale i sundhedsvæsenet. Selvom der de senere år er sket en stigning i antallet af elever, som færdiggør en uddannelse som enten social- og sundhedsassistent eller -hjælper, er det langt fra tilstrækkeligt til at dække efterspørgslen i sundhedsvæsnet og ældreplejen.

Allerede i dag har man flere steder svært ved at få besat stillinger i fx den kommunale ældrepleje, og i fremtiden forventes efterspørgslen på SOSU-medarbejdere at blive endnu større. Ifølge en fremskrivning fra Finansministeriet vil der i 2035 eksempelvis mangle op mod 15.000 SOSU-medarbejdere. Samtidig er søgningen til sygeplejerskeuddannelsen faldende.

Regeringen har derfor taget en række initiativer for at gøre det mere attraktivt at uddanne sig inden for og arbejde i sundhedsfagene. Senest er der indgået en trepartsaftale, der giver blandt andre SOSU-medarbejdere og sygeplejersker et lønløft, og i denne uge har regeringen præsenteret et nyt udspil, der skal styrke SOSU-uddannelserne. Senere på året forventes en reform af flere større velfærdsrettede videregående uddannelser, herunder sygeplejerskeuddannelsen. 

Nu erklærer regeringen sig også parat til at afsøge, om det er muligt at indgå partnerskaber med tredjelande om rekruttering af SOSU-medarbejdere og sygeplejersker.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Med faldende søgning til uddannelserne på velfærdsområdet og udsigten til flere ældre og færre unge risikerer vi, at der i fremtiden er for få, som kan træde til på hospitaler og i ældreplejen. Det er en kæmpe udfordring, vi som samfund står over for at skulle håndtere. Indien og Filippinerne har tilkendegivet, at de er klar til at drøfte et samarbejde om uddannelse og rekruttering af sundhedspersoner. Vi har brug for at blive klogere på, hvordan et eventuelt samarbejde helt konkret kan skrues sammen, og det går vi nu i dialog med de to lande om. Hvis vi fortsætter som hidtil med små justeringer, svigter vi kommende generationer og vores velfærdssamfund. Der er behov for at tænke i helt nye baner, hvis vi vil sikre, at der også i fremtiden er tilstrækkeligt veluddannet sundhedspersonale til at tage sig af vores syge og ældre.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

- Vi står på en brændende platform. Allerede i dag er der stor mangel på sundhedspersonale, og vi ser ind i en fremtid, hvor manglen på arbejdskraft i vores sundhedsvæsen og ældrepleje vil blive endnu større. Vi har derfor taget en række initiativer for at få uddannet flere, holde fast i det nuværende sundhedspersonale og tiltrække nogen af dem, som har forladt deres fag. Alligevel kan det blive svært at dække efterspørgslen på sundhedspersonale, der stiger i takt med at der kommer flere ældre. Derfor bliver vi også nødt til at afsøge mulighederne for at tiltrække fx udenlandske social- og sundhedsmedarbejdere, der er den faggruppe, som der bliver størst mangel på de kommende år.

I første omgang er det planen at gå i dialog med Indien og Filippinerne, som har tilkendegivet, at de er parate til indgå et samarbejde om rekruttering af sundhedspersoner.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan partnerskaberne konkret kan tilrettelægges, herunder mulige uddannelsesindsatser i de pågældende lande.

Det vil afhænge af den videre dialog med de pågældende lande, som Udenrigsministeriet i samarbejde med bl.a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet vil indlede.

Handlinger tilknyttet webside