Gå til indhold

Stigning i frafald på professionsuddannelserne bekymrer minister

15. marts 2024
Mere end hver fjerde springer nu fra under uddannelsen til sygeplejerske, pædagog og socialrådgiver. Udviklingen bekymrer uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, som varsler omfattende uddannelsesreform senere i foråret.

Nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at frafaldet på første studieår på de fire store professionsuddannelser til sygeplejerske, lærer, pædagog eller socialrådgiver er steget inden for de seneste år. Det betyder, at flere studerende end tidligere falder fra deres uddannelse inden for det første år.

Et eksempel er pædagoguddannelsen, hvor frafaldet er steget fra ca. 10 pct. i 2016 til ca. 15. pct. i 2022. Kigger man på frafaldet fire år efter studiestart, er det nu mere end hver fjerde, der påbegynder en uddannelse til sygeplejerske, lærer, pædagog eller socialrådgiver, som falder fra.

Mens frafaldet de seneste år har været stigende på de fire store professionsuddannelser, har det omvendt ligget relativt stabilt på de akademiske bacheloruddannelser på universiteterne siden 2016.

Af tallene fremgår det endvidere, at mens frafaldet på bacheloruddannelserne på universiteterne er lavest blandt studerende med de højeste karaktergennemsnit, tegner der sig et mere sammensat billede på de fire store professionsbacheloruddannelser. På uddannelserne til sygeplejerske, pædagog og socialrådgiver er det således både dem med de laveste og de højeste karaktergennemsnit, der falder fra inden for det første år.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Jeg tror, at de fleste har oplevet, hvordan en sygeplejerske, en lærer eller en pædagog har gjort en kæmpe forskel i deres liv. Det er professioner, der er afgørende for, at vores velfærdssamfund hænger sammen. De senere år har færre og færre søgt uddannelserne. Derfor bekymrer det mig virkelig, at endnu flere nu falder fra. Jeg kan frygte, at vi er på vej ind i en perfekt storm, som, hvis vi ikke gør noget, får store konsekvenser i forhold til, om vi i de kommende årtier har tilstrækkeligt uddannet arbejdskraft inden for centrale velfærdsområder.

- At vi samtidig kan se, at det både er studerende med fagligt stærke og svage studieforudsætninger, der falder fra, får mig til at overveje, om uddannelserne i dag er indrettet rigtigt. Kunne man designe dem, så vi bedre favner både de bogligt stærke og de mere praktisk anlagte studerende? Kunne vi give de dygtigste flere muligheder, men samtidig hjælpe dem, der har brug for mere støtte, bedre? Det er nogle af de problemstillinger, jeg vil tage med ind i den omfattende reform af de professionsrettede og erhvervsrettede uddannelser, som regeringen vil præsentere senere i foråret.


For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside