Gå til indhold

Danmarks første tværfaglige klimaforskningscenter åbner

26. november 2009
Regeringen sætter handling bag ordene og investerer 30 mio. kr. i nyt klimaforskningscenter, der skal forsyne kommunerne med ny viden om, hvordan de kan forberede sig på klimaforandringer.
– Jeg er meget stolt over at indvie et nyt klimaforskningscenter, som kan være med til at sikre, at vi i Danmark hele tiden er på forkant og kan tilpasse os klimaudviklingen. Centeret er samtidig et godt signal at sende forud for FN's klimatopmøde i København i december, da det viser, at regeringen er villig til at investere i den viden og iværksætte de initiativer, der skaber baggrunden for at politikerne kan træffe de rigtige beslutninger på klimaområdet, siger videnskabsminister Helge Sander.
– Mange lande og regioner er begyndt at rykke voldsomt på klimaområdet. I Danmark skal vi konsolidere vores position som klimaknudepunkt. Det gør vi bl.a. med dette nye center for Klimaforskning, siger Klima- og Energiminister Lykke Friis.

Klimacenteret 'Center for Regionale Klimaforandringer' er støttet af Det Strategiske Forskningsråd og er forankret på Dansk Meteorologisk Institut.

Centeret vil, med den nye forskningsleder Jens Hesselbjerg i spidsen, samarbejde med førende forskere fra danske universiteter og vidensinstitutioner. Derudover deltager internationale forskere fra England, Norge og Spanien i arbejdet. En af centerets opgaver bliver at forsyne kommuner og andre med ny viden, som de her og nu skal bruge til at imødegå klimaforandringerne.

Gennem de seneste år har klimaforskning stået højt på regeringens prioriteringsliste. Det nye center er blot et af flere forskningscentre, der har fået store bevillinger til at forske i energi, klima og bæredygtighed. Andre eksempler er Center for CO2-neutralt Byggeri og Center for Udvikling og Anvendelse af Bioteknologi til Bioenergi.

Bevillingen til klimaforskningscenteret er et resultat af globaliseringsaftalen, hvor regeringen og forligspartierne satser på grøn forskning og udvikling. Fra 2010 til 2012 vil der årligt blive tildelt mere end 200 mio. kr. til området. Grøn it, Green Lighthouse på Københavns Universitet og Klimaforskningscenteret på Grønland er andre eksempler på iværksatte grønne initiativer.


Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk.

Klima- og Energiminister Lykke Friis kan kontaktes gennem pressesekretær Kasper Pihl Møller på 3392 2869 eller kapmo@kemin.dk.

Handlinger tilknyttet webside