Gå til indhold

Dansk andel i verdens mest avancerede røntgenlaser

30. november 2009
Danmark indtræder i det europæiske samarbejde om XFEL, Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet ved Hamburg, der bl.a. vil gøre det muligt at 'filme' molekyler.

Danmark deltager nu i gruppen af europæiske lande, der med Tyskland i spidsen går sammen om en fælles forskningssatsning til godt én mia. euro.

Det danske medlemskab af XFEL bekræftes ved en underskriftceremoni i dag, mandag den 30. november. Medlemskabet er en vigtig del af regeringens målsætning om at styrke danske forskeres adgang til den mest moderne forskningsinfrastruktur, både i Danmark og udlandet. Det danske bidrag til konstruktionen af XFEL vil være på knap 90 mio. kr. i årene 2009-2016.

– Internationaliseringen af dansk forskning er en vigtig forudsætning for, at vi kan fastholde og udvikle vores styrkepositioner. Vi har brug for at være med, når de nyeste og mest avancerede forskningsinfrastrukturer etableres. Det er her, at verdens bedste forskere mødes, og nye videnskabelige gennembrud bliver skabt, siger videnskabsminister Helge Sander.
– Derfor er vi også med ved opbygningen af det internationale forskningsanlæg i Hamborg. Dermed kan danske forskere bidrage med ekspertise og know-how og samtidig få ny viden og udvidet deres internationale forskernetværk til gavn for dansk forskning.

XFEL i Hamborg har til formål at tilgodese de mest avancerede behov for forskning med kraftig røntgenstråling inden for en lang række fagområder, og vil, når den står færdig i 2016, give forskere et superværktøj, som bl.a. kan 'filme' molekyler.

I eksempelvis lægemidler og kemikalier har atomers indbyrdes placering afgørende betydning for, hvordan de virker. Med den nye røntgenlaser vil det være muligt at nærstudere atomernes placeringer, mens de forandres. Dermed banes vejen for på sigt at skræddersy f.eks. medicin og materialer med nye egenskaber.

– Med det danske medlemskab af XFEL styrkes vores internationale position indenfor udnyttelsen af røntgen- og synkrotronstråling. En position, som bl.a. sidste år blev styrket med en bevilling på 37 mio. kr. til synkrotronstrålingskilden ASTRID2 ved Aarhus Universitet. En bevilling, som kom fra den nationale pulje for forskningsinfrastruktur, siger Helge Sander.

Yderligere kommentarer fra videnskabsminister Helge Sander fås ved kontakt til informationschef Allan Boldt, tlf: 3392 9739, abo@vtu.dk.

Yderligere oplysninger om XFEL-anlægget fås ved kontakt til professor Robert Krarup Feidenhans'l, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet, tlf: 3532 0397, robert@fys.ku.dk.

Handlinger tilknyttet webside