Gå til indhold

Klimaforskningscenter indvies i Grønland

23. november 2009
Med få uger til FN's klimatopmøde bliver det nye "klimauniversitet" eller forskningscenter i dag indviet i Grønland, hvor klimaforandringerne kan studeres lige uden for døren.

Videnskabsminister Helge Sander blev forhindret i selve åbningen på grund af tekniske problemer med flyet fra København til Sdr. Strømfjord mandag morgen.

Danmark og Grønland fejrer i dag åbningen af det ny klimaforskningscenter i Nuuk. Centeret skal især beskæftige sig med effekterne af klimaforandringerne for både natur og samfund.

– De arktiske egne er særlig udsat, når det gælder klimaændringer, og i Grønland er de allerede synlige. Derfor er det oplagt at placere en del af vores klimaforskningsinitiativer her, siger videnskabsminister Helge Sander, der tidligere på dagen måtte aflyse sin deltagelse i den officielle åbning, da flyet fra Kastrup til Sdr. Strømfjord fik tekniske problemer og ikke kom afsted.
– Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at jeg ikke fik mulighed for i dag at ønske det Grønlandske Selvstyre og forskerne tillykke med det nye "klimauniversitet", siger Helge Sander.

Klimaforskningscenteret er placeret som en del af Grønlands Naturinstitut i Nuuk og ledes af professor Søren Rysgaard. De første ni konkrete forskningsprojekter er allerede igangsat. Nogle af overskrifterne er: Klimaeffekter på landbaserede økosystemer og de levende ressourcer i Grønland, satellitovervågning af de grønlandske farvande og gletsjernes rolle i kystnære områder.

En kortlægning af klimaforskningen har dokumenteret, at dansk klimaforskning udgør et lille men internationalt anerkendt forskningsfelt, da forskningen ofte citeres i internationale forskerkredse.

Med finanslovsaftalen for 2010 er der i alt fra Danmark tilvejebragt de 75 mio. kroner, som var forudsætningen for beslutningen om centerets oprettelse. Grønlands Selvstyre bidrager i form af boliger, kontorer og sekretariatsbistand.


Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes via kommunikationschef Niels Hovmand på mobiltelefon: 4082 8958 eller e-mail: nho@vtu.dk.

[Pressemeddelelsen indeholdt links til sider, som ikke længere er aktive. Disse links er fjernet fra pressemeddelelsen]

Handlinger tilknyttet webside