Gå til indhold

Tolv procent flere nye studerende på universiteterne

30. juli 2009
20.263 unge er i dag blevet optaget på en universitetsuddannelse. Det er en stigning på 12 procent i forhold til sidste år. Fire ud af fem optagne begynder nu på universitetet efter højst to sabbatår.
– Når godt 20.000 unge studerende med morgenposten får besked på, at de er optaget på et af landets otte universiteter, er antallet det næsthøjeste nogensinde, og når studierne påbegyndes til september, er jeg ikke i tvivl om, at vi kan notere en rekord, siger videnskabsminister Helge Sander.
– Det skyldes, at der er næsten 4.000 ledige studiepladser på ca. 180 uddannelser, og jeg håber, at de ca. 7.500, som i dag får et afslag, straks vil forsøge at finde en anden uddannelsesmulighed.

Når vi i år registrerer et så stort antal afslag, er en væsentlig del af forklaringen den rekordstore bunke af ansøgere. Ikke færre end 29.507 har i år ønsket at bidrage til udviklingen af vidensamfundet. Det har også betydet afslag, at de unge i høj grad har søgt de samme universiteter og de samme uddannelser.

– Det betyder, at der på mange studier er så mange gode ansøgere, at der ikke er plads til alle dem, der faktisk er kvalificerede til at komme ind. Jeg vil derfor opfordre de afviste ansøgere til at overveje nogle af de mange spændende uddannelser, hvor der stadig er ledige pladser, siger Helge Sander.
– De danske unge skal være bedre til at søge bredt – både geografisk og uddannelsesmæssigt. For eksempel har CBS fyldt alle sine studiepladser, mens Handelshøjskolen på Århus Universitet – som udbyder tilsvarende uddannelser – fortsat har en del ledige pladser. Danmark er geografisk et så lille land, at afstandene ikke burde afholde de unge fra at søge uddannelser over hele landet, siger Helge Sander.

Også på uddannelser, som kræver et relativt højt karaktergennemsnit på Københavns Universitet, er der ledige pladser andre steder i landet. Det gælder f.eks. idræt, litteraturvidenskab, religion og folkesundhedsvidenskab.

De ledige studiepladser vil blive fordelt efter først-til-mølle-princippet – dog vil alle ansøgninger, som sendes ind inden søndag 9. august blive betragtet som de ”første til møllen”.

På en lang række af de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser viser årets optagelsestal en positiv tendens. Antallet af optagne på ingeniøruddannelserne er steget med 6,6 procent til i alt 3.090 i forhold til sidste år, som var det hidtidige rekordår. Det er også positivt, at der i år sættes rekord i andelen af kvinder, der er blevet optaget på civilingeniøruddannelserne. Kvinderne udgør nu 31 procent af de nye civilingeniørstuderende.

Også på it-uddannelserne bliver der optaget flere studerende end nogensinde før. I alt bliver der i år optaget 1.358 nye studerende – hvilket svarer til en stigning på 11 procent i forhold til sidste år.

– Regeringen har været særligt optaget af at styrke optaget på netop IT- og ingeniøruddannelserne i de senere år. Derfor er det glædeligt, at stadig flere unge oplever disse uddannelser som attraktive og fyldt med spændende og kreative jobmuligheder, siger Helge Sander.

De nye studerendes alder og antallet af sabbatår er igen i år faldet. Således er to ud af tre af de optagne 21 år eller yngre, og kun 20 procent af de optagne har haft mere end to sabbatår. I 2001 havde 34 procent af de nye studerende en eksamen, der var tre år eller ældre.

– Det er meget tilfredsstillende, at danske unge nu går tidligere i gang med en universitetsuddannelse. Det vil være en gevinst for både de unge selv og for samfundet.

Grundet lægemanglen har regeringen besluttet, at der i år udbydes 200 flere pladser på universiteterne i København, Odense og Århus. Det betyder, at godt 1400 unge i dag har fået tilbudt en plads på medicinstudiet.

Antallet af svenske studerende er steget fra 14 pct. sidste år til 16 pct. i år, hvilket dog er langt fra 2006, hvor svenskerne udgjorde hele 27 pct. af pladserne på de tre universiteter. Antalsmæssigt er det i alt 227 studerende, hvilket er 60 flere svenskere end i 2008.


Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på tlf. 2211 0200 eller chhh@vtu.dk.

For eventuelle spørgsmål kontakt analysechef i Universitets- og Bygningsstyrelsen Jens Storm på tlf. 7226 5594 eller jst@ubst.dk.

[Pressemeddelelsen indeholdt links til sider, som ikke længere er aktive. Disse links er fjernet fra pressemeddelelsen. Se i stedet hovedtal om ansøgere og optag på videregående uddannelser]

Handlinger tilknyttet webside