Du er her: Forside Aktuelt Temaer Deponering af radioaktivt affald i Danmark

Deponering af radioaktivt affald i Danmark

I 2015 fik Uddannelses- og Forskningsministeriet ansvaret for deponering af radioaktivt affald i Danmark. Her kan du få et overblik over sagen og følge med i nyheder, aktiviteter og dokumenter.

I årene 1957-2000 havde Danmark tre atomreaktorer i drift til forskningsformål på Forskningscenter Risø. I 2003 besluttede Folketinget, at anlæggene skulle afvikles senest i 2023. Siden 2003 har der været undersøgelser i gang af, hvordan det radioaktive affald fra Risø-anlæggene og andre kilder, f.eks. hospitaler, bedst kan opbevares i fremtiden.

Undersøgelserne og den politiske diskussion har især drejet sig om, hvorvidt et slutdepot eller et mellemlager er den bedste løsning til opbevaring af radioaktivt affald i Danmark. Et slutdepot betyder, at affaldet bliver deponeret endeligt. Et mellemlager betyder, at affaldet opbevares i op til 100 år med henblik på senere endelig deponering. Efter afslutning af supplerende studier af en mellemlager-løsning i december 2016 rapporterede en tværministeriel arbejdsgruppe til daværende regering i 2017. Alle Folketingets partier vedtog den 15. maj 2018 forslag til folketingsbeslutning B90/2018 om en langsigtet løsning.

Kommende aktiviteter:

I efteråret 2019 bliver der arbejdet med følgende opgaver:

  • Forberedelsen af den nye opgraderede lagerfacilitet på Dansk Dekommissionering fortsætter med henblik på udarbejdelse af lokalplan og miljøvurdering. Den 11. november 2019 afholdes der offentigt møde for Roskilde Kommunes borgere på Dansk Dekommissionering, hvor der også vil blive mulighed for at blive vist rundt i de nuværende lagerbygninger
  • GEUS arbejder med et studie af Danmarks geologiske forhold i ned til 500 meters dybde på grundlag af eksisterende data. Resultaterne bliver rapporteret i begyndelsen af 2020
  • Der blev holdt møde i det nationale kontaktforum den 18. september 2019, hvor inddragelse af interessenter blev diskuteret, se referat på dette link. Næste møde i det nationale kontaktforum finder sted i uge 6 i 2020.

(27. september 2019)

Undersøgelse af mellemlagerløsning

Beslutningsgrundlag og andet materiale fra arbejdet med mellemlagerløsningen 2012-2017.

Undersøgelse af slutdepotløsning

Beslutningsgrundlag og andet materiale fra arbejdet med slutdepotløsningen 2002-2015.

Kontakt

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Chefkonsulent Kristoffer Brix Bertelsen
e-mail: kbbs@ufm.dk
telefon: 7231 8876. 

Genvej til denne sektion: ufm.dk/deponering

Teknisk baggrund

Uddybende teknisk materiale fra undersøgelserne af slutdepot og mellemlagerløsning.

Politisk behandling

Oplysninger om den politiske behandling af sagen siden 2003.

Senest opdateret 06. september 2019