Du er her: Forside Aktuelt Temaer Deponering af radioaktivt affald i Danmark

Deponering af radioaktivt affald i Danmark

I 2015 fik Uddannelses- og Forskningsministeriet ansvaret for deponering af radioaktivt affald i Danmark. Her kan du få et overblik over sagen og følge med i nyheder, aktiviteter og dokumenter.

I årene 1957-2000 havde Danmark tre atomreaktorer i drift til forskningsformål på Forskningscenter Risø. I 2003 besluttede Folketinget, at anlæggene skulle afvikles senest i 2023. Siden 2003 har der været undersøgelser i gang af, hvordan det radioaktive affald fra Risø-anlæggene og andre kilder, f.eks. hospitaler, bedst kan opbevares i fremtiden.

Undersøgelserne og den politiske diskussion har især drejet sig om, hvorvidt et slutdepot eller et mellemlager er den bedste løsning til opbevaring af radioaktivt affald i Danmark. Et slutdepot betyder, at affaldet bliver deponeret endeligt. Et mellemlager betyder, at affaldet opbevares i op til 100 år med henblik på senere endelig deponering. Efter afslutning af supplerende studier af en mellemlager-løsning i december 2016 rapporterede en tværministeriel arbejdsgruppe til daværende regering i 2017. Alle Folketingets partier vedtog den 15. maj 2018 forslag til folketingsbeslutning B90/2018 om en langsigtet løsning.

Aktiviteter

I efteråret 2019 bliver der arbejdet med følgende opgaver:

  • GEUS arbejder med et studie af Danmarks geologiske forhold i ned til 500 meters dybde på grundlag af eksisterende data. Resultaterne bliver rapporteret i begyndelsen af 2020
  • Der blev holdt møde i det nationale kontaktforum den 18. september 2019, hvor inddragelse af interessenter blev diskuteret, se referat på dette link. Næste møde i det nationale kontaktforum finder sted i uge 6 i 2020
  • Der blev afholdt møde i Kontaktforum Roskilde den 11. november 2019. Du kan læse referat fra mødet på dette link

  • I 2020 bliver møderne i Kontaktforum Roskilde afholdt på følgende datoer: 20. januar, 20. april, 11. august og 16. november. Møderne finder sted kl. 16-18 på rådhuset i Roskilde, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde

(25. november 2019)

Undersøgelse af mellemlagerløsning

Beslutningsgrundlag og andet materiale fra arbejdet med mellemlagerløsningen 2012-2017.

Undersøgelse af slutdepotløsning

Beslutningsgrundlag og andet materiale fra arbejdet med slutdepotløsningen 2002-2015.

Kontakt

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Chefkonsulent Kristoffer Brix Bertelsen
e-mail: kbbs@ufm.dk
telefon: 7231 8876. 

Genvej til denne sektion: ufm.dk/deponering

Teknisk baggrund

Uddybende teknisk materiale fra undersøgelserne af slutdepot og mellemlagerløsning.

Politisk behandling

Oplysninger om den politiske behandling af sagen siden 2003.

Senest opdateret 06. september 2019