Du er her: Forside Aktuelt Temaer Deponering af radioaktivt affald i Danmark

Deponering af radioaktivt affald i Danmark

I 2015 fik Uddannelses- og Forskningsministeriet ansvaret for deponering af radioaktivt affald i Danmark. Her kan du få et overblik over sagen og følge med i nyheder, aktiviteter og dokumenter.

I årene 1957-2000 havde Danmark tre atomreaktorer i drift til forskningsformål på Forskningscenter Risø. I 2003 besluttede Folketinget, at anlæggene skulle afvikles senest i 2023. Siden 2003 har der været undersøgelser i gang af, hvordan det radioaktive affald fra Risø-anlæggene og andre kilder, f.eks. hospitaler, bedst kan opbevares i fremtiden.

Undersøgelserne og den politiske diskussion har især drejet sig om, hvorvidt et slutdepot eller et mellemlager er den bedste løsning til opbevaring af radioaktivt affald i Danmark. Et slutdepot betyder, at affaldet bliver deponeret endeligt. Et mellemlager betyder, at affaldet opbevares i op til 100 år med henblik på senere endelig deponering. Efter afslutning af supplerende studier af en mellemlager-løsning i december 2016 rapporterede en tværministeriel arbejdsgruppe til regeringen i 2017. I september 2017 fremlagde regeringen sit udspil til en langsigtet løsning og fremsatte i marts 2018 et forslag til folketingsbeslutning, som blev enstemmigt vedtaget den 15. maj 2018.

Kommende aktiviteter:

I resten af 2018 vil der blive arbejdet med opfølgning på folketingsbeslutning B90/2018:

  • I samarbejde med centrale aktører skal der udarbejdes et aktstykke til Folketingets Finansudvalg, så det finansielle grundlag for de videre aktiviteter i 2018 bliver tilvejebragt
  • Kontaktforum vil blive omorganiseret i flere fora, så der kan blive taget højde for, at der fremover bliver flere lokale aktører i sagen. Det gælder især for Roskilde Kommune, men også for de områder, der i 2019 bliver identificeret som egnede til nye geologiske undersøgelser
  • Endelig vil Udenrigsministeriet blive anmodet om at foretage fortsatte sonderinger af mulighederne for at eksportere det særlige affald fra Forskningscenter Risøs forsøgsaktiviteter.

(28. juni 2018)

Undersøgelse af mellemlagerløsning

Beslutningsgrundlag og andet materiale fra arbejdet med mellemlagerløsningen 2012-2017.

Undersøgelse af slutdepotløsning

Beslutningsgrundlag og andet materiale fra arbejdet med slutdepotløsningen 2002-2015.

Kontakt

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Chefkonsulent Kristoffer Brix Bertelsen
e-mail: kbbs@ufm.dk
telefon: 7231 8876. 

Genvej til denne sektion: ufm.dk/deponering

Teknisk baggrund

Uddybende teknisk materiale fra undersøgelserne af slutdepot og mellemlagerløsning.

Politisk behandling

Oplysninger om den politiske behandling af sagen siden 2003.

Senest opdateret 22. maj 2018