Gå til indhold

Deponering af radioaktivt affald i Danmark

I 2015 fik Uddannelses- og Forskningsministeriet ansvaret for deponering af radioaktivt affald i Danmark. Her kan du få et overblik over sagen og følge med i nyheder, aktiviteter og dokumenter.

I årene 1957-2000 havde Danmark tre atomreaktorer i drift til forskningsformål på Forskningscenter Risø. I 2003 besluttede Folketinget, at anlæggene skulle afvikles senest i 2023. Siden 2003 har der været undersøgelser i gang af, hvordan det radioaktive affald fra Risø-anlæggene og andre kilder, f.eks. hospitaler, bedst kan opbevares i fremtiden.

Undersøgelserne og den politiske diskussion har især drejet sig om, hvorvidt et slutdepot eller et mellemlager er den bedste løsning til opbevaring af radioaktivt affald i Danmark. Et slutdepot betyder, at affaldet bliver deponeret endeligt. Et mellemlager betyder, at affaldet opbevares i op til 100 år med henblik på senere endelig deponering. Efter afslutning af supplerende studier af en mellemlager-løsning i december 2016 rapporterede en tværministeriel arbejdsgruppe til daværende regering i 2017. Alle Folketingets partier vedtog den 15. maj 2018 forslag til folketingsbeslutning B90/2018 om en langsigtet løsning.

Aktiviteter

Status, 29. september 2023:

Der er offentliggjort referat fra møde i Kontaktforum Roskilde den 18. september 2023. 

  I 2023 bliver møderne i Kontaktforum Roskilde afholdt på følgende dage:
  Mandag 27. februar kl. 16.00-18.00
  Mandag 15. maj kl. 16.00-18.00 (mødet blev aflyst)
  Mandag 18. september kl. 16.00-18.00
  Mandag 11. december kl. 16.00-18.00.

  Rapporten fra IAEA's evaluering i maj 2022 af det danske system for håndtering af radioaktivt affald (se nedenfor) er nu offentliggjort. Samtidig er Folketingets Sundhedsudvalg og Uddannelses- og Forskningsudvalg blevet orienteret om evalueringen. Næste skridt er, at evalueringens anbefalinger og forslag skal gennemgås af de ressortansvarlige ministerier (Sundhedsministeriet, Forsvarsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet) med henblik på opfølgning.


  I dagene 1.-9. maj 2022 afviklede FN's atomenergiagentur, IAEA, en evaluering af Danmarks system for håndtering af radioaktivt affald. Et evalueringspanel med internationale eksperter udpeget af IAEA besøgte Danmark og besigtigede Dansk Dekommissionering. Desuden blev der afholdt en møderække på grundlag af en selvevalueringsrapport, som Sundhedsstyrelsen, Dansk Dekommissionering og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen havde udarbejdet. De foreløbige resultater af evalueringen er beskrevet i en pressemeddelelse fra IAEA, som netop er offentliggjort. Den endelige evalueringsrapport vil blive offentliggjort om ca. tre måneder efter kvalitetssikring i IAEA.  GEUS offentliggorde den 19. januar 2022 resultaterne af studier af Danmarks geologi ned til 500 meters dybde. Samme dag offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet en nyhed om GEUS-studierne og den videre proces. I tilknytning til denne nyhed er der lavet en sammenfatning af spørgsmål og svar til forskellige emner.


  IAEA, FN's agentur for atomenergi, har gennemført en evaluering af Danmarks system for strålebeskyttelse og sikring vedrørende radioaktivitet m.v. Et ekspertpanel udpeget af IAEA har i perioden 1.-8. september 2021 besøgt Danmark og gennemgået dansk lovgivning og tilsynspraksis. Panelet har bl.a. interviewet og besøgt Dansk Dekommissionering, hvor panelet deltog i et inspektionsbesøg fra de nukleare tilsynsmyndigheder i Sundhedsstyrelsen og Beredsskabsstyrelsen.  Panelet vurderer, at det danske system er velfungerende, men at der er behov for nye tiltag i forhold til regulering af håndteringen af  NORM (naturligt forekommende radioaktivt materiale, f.eks. fra råstofudvinding) og fremtidig affaldshåndtering i forbindelse med udviklingen af et dansk slutdepot for radioaktivt affald. Den endelige rapport er blevet offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.


  TV2 Lorry har 8. september 2021 lagt en reportage på sin YouTube-kanal fra et besøg på Dansk Dekommissionering med fokus på nedrivningen af DR 3-reaktoren.


  Sundhedsstyrelsen har offentliggjort Nationalt program for ansvarlig og sikker behandling af nukleart brændsel og radioaktivt affald i Danmark . Programmet er udarbejdet på baggrund af EU's direktiv om brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald (2011/70/EURATOM) og beskriver udmøntningen af Danmarks politik vedrørende radioaktivt affald. Programmet er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Dansk Dekommissionering har bidraget med oplysninger vedrørende den nationale affaldsbeholdning for radioaktivt affald, affaldshåndteringsmetoder samt tekniske løsninger, herunder planer og aktiviteter vedrørende forskning, udvikling og demonstrationsprojekter.


  Det nationale program for radioaktivt affald blev præsenteret for det nationale kontaktforum og Kontaktforum Roskilde på et møde den 7. juni 2021.


  Danmarks Radios P1 bragte den 23. januar 2020 et længere program om Dansk Dekommissionerings arbejde i serien Så vidt vi ved.

  Undersøgelse af mellemlagerløsning

  Beslutningsgrundlag og andet materiale fra arbejdet med mellemlagerløsningen 2012-2017.

  Undersøgelse af slutdepotløsning

  Beslutningsgrundlag og andet materiale fra arbejdet med slutdepotløsningen i perioden 2002-2015.  I 2015 blev Folketingets partier enige om at sætte arbejdet med et slutdepot i bero for at få undersøgt et langtidsmellemlager.

  I 2018 besluttede Folketinget, at arbejdet med et slutdepot skulle genoptages. Du vil fremover kunne følge arbejdet med slutdepotløsningen på ufm.dk.

   

  Kontakt

  Uddannelses-og Forskningsstyrelsen
  Chefkonsulent Kristoffer Brix Bertelsen
  e-mail: kbbs@ufm.dk
  telefon: 7231 8876. 

  Genvej til denne sektion: ufm.dk/deponering

  Teknisk baggrund

  Uddybende teknisk materiale fra undersøgelserne af slutdepot og mellemlagerløsning.

  Politisk behandling

  Oplysninger om den politiske behandling af sagen siden 2003.

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 06. september 2019