Gå til indhold

Håndværksrådet

Forslag til Forskningstemaer - FORSK2025

Fokus på anvendelsesorienteret viden om produktivitet og innovation i hjemmemarkedsorienterede erhverv samt unges uddannelsesvalg.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at komme med indspil til forskningstemaer, der kan indgå i Forsk2025.

Produktivitet og hjemmemarkedsorienterede erhverv

Der har været en del fokus på den lave produktivitetstilvækst i de hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv. Bl.a. Produktivitetskommissionen ser med bekymring på udviklingen i de hjemmemarkedsbaserede erhverv, og derfor mener Håndværksrådet, der bør være ekstra fokus på forskning om, hvordan man kan skabe en positiv udvikling i disse erhverv.

De hjemmemarkedsorienterede erhverv udfylder vigtige funktioner lokalt og som underleverandører til resten af det danske erhvervsliv, og derfor er det vigtigt, at se på, hvordan viden om udvikling, produktivitetstilvækst og innovation bliver omsat og oversat til disse virksomheder, hvor konkurrence fra internationale virksomheder ikke vil gennemtvinge en produktivitetsvækst. Det er vigtigt at sikre andre veje til at øge virksomhedernes konkurrenceevne, og herunder tilføre ny viden og kompetence, og der mangler viden om, hvordan man bedst implementerer denne viden.

Et fokusområde kunne være, hvordan skaber vi de bedste forudsætninger for introduktion af nye digitale muligheder i de små og mellemstore virksomheder – forudsætningen for udvikling er forståelse af de nye muligheder, og derfor er det nødvendigt med et brugerfokus på kommunikationen af innovationer til virksomhederne. Der er mange muligheder for at tænke nye forretningsmodeller med de muligheder digitaliseringen tilbyder, fx ift. deleøkonomi, netværksøkonomi, crowdsourcing etc. Men dette kræver forskning, der inkluderer nye modeller for også fx små og mellemstore virksomheder i faglærte sektorer også. Der er et stort potentiale i at løfte produktiviteten og innovationskapaciteten i de hjemmemarkedsorienterede erhverv.

Unges uddannelsesvalg

Mange analyser peger på at Danmark kommer til at mangle faglærte. En analyse fra AE fra marts 2016 viser, at Danmark kommer til at mangle 70.000 faglærte i år 2025. Håndværksrådet mener, at der mangler ny forskning, der fokuserer på, hvad der skal til, for at gøre bestemte uddannelser attraktive for de unge.

Det kunne være et interessant forskningstema at belyse, hvilke faktorer, der er afgørende for unges uddannelsesvalg, og hvordan man kan skabe de rette incitamenter til at ændre unges uddannelsespræferencer. Det kunne have særlig betydning for, hvordan man kan sætte ind i forhold til at få flere unge til at vælge de uddannelser, hvor der er eller kommer til at mangle arbejdskraft. På et mere oplyst grundlag, vil man bedre kunne matche den kommende mangel på faglært arbejdskraft med de rette initiativer.

Innovationskapaciteten i danske virksomheder

Derudover vil Håndværksrådet gerne støtte op om Teknologisk Instituts indspil til Forsk2025. Vi er enige i, at man må se på barrierer og drivere for innovation og gøre viden om innovation mere anvendelsesorienteret. Der er brug for at få mere viden ud til SMV’er, og særligt disse har behov for information og uddannelse. Det vil være brugbar viden, at se på hvilke kompetencer nogle virksomheder mangler ift. evne til at eksekvere og innovere. Og Teknologisk Institut har også et fokus på, hvordan man bedre kan hjælpe virksomhederne med balancen mellem at ’renovere og innovere’ - dvs. at løbende skabe forbedringer og samtidig sætte ressourcer af til at finde nye forretningsgrundlag og investere i innovation.

Håndværksrådet vil afslutningsvis igen gerne kvittere for muligheden for at komme med indspil til Forsk2025, og håber, at der vil komme mere anvendelsesorienteret viden om innovation ud til SMV’erne, hvor fokus ikke bare er på virksomhedernes modtagerkapacitet men også rådgivernes afsenderkapacitet.

Vi ser frem til at følge Forsk2025 processen fremadrettet.

Med venlig hilsen

Ane Buch
Dorte Kulle

Kontaktperson

Chefkonsulent Dorte Kulle
Mail: kulle@hvr.dk Tel: 22174717 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. december 2021