Gå til indhold

Nis Langer Primdahl

Ph.d.-studerende, cand.mag.

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Brugen af mindfulness, yoga og meditation i folkeskolen

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Nis Langer Primdahl

Mit ph.d.-projekt stiller nye spørgsmål til, hvordan kontemplative praksisser (f.eks. mindfulness, yoga og meditation) anvendes i pædagogiske sammenhænge. Konkret undersøger jeg, hvordan lærere og pædagoger arbejder med mindfulness i folkeskolen, herunder hvordan disse praksisser integreres i fagundervisningen eller tilbydes eleverne i form af kortere forløb eller valgfag. Formålet er at undersøge, hvilke pædagogiske motiver (f.eks. stresshåndtering) hos lærere og skolepædagoger, der ligger til grund for arbejdet med mindfulness i undervisningssammenhænge, samt hvordan ideer og idealer om selvet, subjektet, tid og tidslighed indgår i dette arbejde.  

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Jeg har som studerende tidligere arbejdet med filosofiske og sociologiske perspektiver på tid, tidslighed og acceleration, dog forholdsvist forskanset (og forskånet) for empiriske problemstillinger. Jeg har også interesseret mig for, hvordan det at være nærværende, at være i nuet, ikke blot er bærende principper i yoga og mindfulness, men også er sivet ind i hverdagssproget og er blevet redefineret som værdier inden for pædagogik og uddannelse. At undersøge udbredelsen og brugen af kontemplative praksisser i folkeskolen var en mulighed for at kombinere disse interesser.    

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den manglende konsensus om, hvad mindfulness egentlig er, har været en udfordring af både teoretisk og praktisk karakter. Selvom de fleste har en fornemmelse af, hvad mindfulness går ud på, hersker der både i forskningslitteraturen og blandt praktikere ikke enighed om, hvad det konkret indebærer, og hvad formålet er, når det fra politisk side eksempelvis ønskes udbredt i den danske folkeskole. Det medfører, at mindfulness som forskningsgenstand kan være vanskelig at håndtere, men samtidig åbnes også for spørgsmålet om, hvad der konkret finder sted i klasseværelset, når en pædagog eller lærer laver mindfulness med eleverne – et spørgsmål, som i dansk kontekst endnu ikke er besvaret, og som udgør en af ledetrådene i mit projekt.  

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Stipendiet muliggør, at jeg og min familie kan tage på et længere forskningsophold til USA, først ved Harvard University og dernæst ved University of Wisconsin-Madison. De to forskningsmiljøer er ideelle for mig, fordi historien om mindfulness – på trods af sin oprindelse i Asien – primært er skrevet med amerikansk pen. Udbredelsen i USA til bl.a. arbejdspladser og i uddannelsessystemet er sket både tidligere og langt hurtigere end i Danmark, hvilket har givet forskningen og forskningsmiljøerne nogle andre og for mig frugtbare forudsætninger.   

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg bor i København med min kæreste og vores lille barn. I min fritid spiller jeg fodbold og Playstation. Ud fra devisen, at man altid kan dømme andre, hvis man ikke er god til noget selv, har jeg i en årrække været dommer ved DM i Scrabble.

Gymnasium og bopælskommune
Roskilde Gymnasium
København 

Forskningsprojektets videnskabelige titel
The Uses of Mindfulness in Danish Public Schools: Temporality, Suspension and Subjectivity

Kontaktoplysninger
E-mail: nilp@edu.au.dk

Forskningsinstitution
Aarhus Universitet, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Afdeling for Pædagogisk Psykologi

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. juli 2020