Gå til indhold

Annesofie Lindskov

Ph.d.-studerende, cand.soc.

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Er verden drevet af hyperkonkurrence? Et studie på tværs af industrier og kontinenter

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?
Foto: Laila Versemann Photography
Foto: Laila Versemann Photography

I dette projekt undersøges konkurrencestrukturens udvikling på tværs af industrier og kontinenter over de sidste 40 år, herunder analyserer jeg bl.a. virksomhedsprofit, virksomhedsmortalitet og markedsstabilitet. I projektet er der specielt fokus på, hvorvidt hyperkonkurrence er et generelt og verdensomspændende fænomen, eller om denne intensive konkurrence er mere kontekst- eller tidsspecifik? Projektets første resultater viser, at markeder ikke nødvendigvis er præget af stigende konkurrence, men at der er behov for en mere nuanceret forståelse af de tendenser, vi har set omkring globalisering, innovation og konkurrence. Projektet er delvist finansieret af Sino-Danish Center og gennemføres som en dobbeltgrads-ph.d. mellem Roskilde Universitet og University of Chinese Academy of Sciences.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Fra gymnasiet fik jeg en interesse for konkurrenceforhold og strategisk beslutningstagen. På universitetet fik jeg større indsigt i de bagvedliggende strategiske og økonomiske teorier og metoder, og jeg blev for alvor interesseret i samspillet mellem virksomhedsstrategi og konkurrencemæssige fordele. Gennem mit arbejde på en ledelsesuddannelse blev jeg opmærksom på lederes udfordringer med strategisk planlægning, og hvorvidt det kunne skyldes hyperkonkurrence. Derfor er jeg meget optaget af konkurrencestrukturens udvikling og dens sammenhæng med lederes udfordringer med strategisk planlægning.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Forskere hævder, at hyperkonkurrence er et verdensomspændende fænomen, men den empiriske evidens er begrænset, og resultaterne utydelige. På trods af det antager mange forskere, at verden reelt er blevet mere konkurrencepræget og dynamisk og opfordrer derfor erhvervsledere til at tilpasse sig denne ’hyperverden’. Hvad nu, hvis de tager fejl? Det kan medføre, at ledere tilpasser sig nogle forkerte miljøforhold, der i værste tilfælde kan lede til manglende konkurrenceevne, hvis en virksomhed flytter fokus fra optimering til unødvendige tiltag. Mit bidrag er empirisk at undersøge den konkurrencemæssige udvikling i Europa, USA, Japan og Kina siden 1980, herunder be- eller afkræfte, hvorvidt verden er blevet hyperkonkurrerende. Projektets foreløbige resultater peger på en genvurdering af teori på området, og at de konkurrencemæssige forhold begrænses af både tid, sted og sektor.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Takket være rejsestipendiet vil jeg kunne rejse til University of Kentucky og Michigan State University i USA og være en del af deres forskningsmiljøer i en længere periode. Disse universiteter har forskningsmiljøer med nogle af de førende forskere inden for både empiriske og teoretiske studier af konkurrence, herunder særligt hyperkonkurrence. Disse ophold vil give mig en ekstraordinær mulighed for at videreudvikle mine egne metodiske og teoretiske færdigheder, opbygge mit eget internationale akademiske netværk og omgås prominente forskere inden for mit forskningsfelt.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er opvokset på en gård på Midtsjælland. Som datter af en selvstændig erhvervsdrivende og en offentlig leder har jeg altid set på verden gennem en strategisk og økonomisk linse. Til hverdag bor jeg i Holbæk med min kæreste og hund. I ferier rejser vi rundt i verden og oplever forskellige kulturer. Ved siden af min forskning underviser jeg i Jumping® Fitness.

Gymnasium og bopælskommune
Roskilde Handelsskole og Holbæk Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel
Measuring the rate of innovation and competition in China, Europe and the United States. Does the hypothesis of increased hypercompetition hold true?

Kontaktoplysninger
Telefon: 45467 43867, e-mail:

Forskningsinstitution
Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 14. juni 2021