Gå til indhold

EMBL - Det Europæiske Molekylær Biologiske Laboratorium

Det Europæiske Molekylær Biologiske Laboratorium (EMBL) er en af verdens og Europas førende forskningsinstitutioner inden for Life Science-området.

EMBL blev etableret i 1974, hvor Danmark var et af ti lande, som grundlagde organisationen. Siden da er antallet af medlemslande steget støt, og i dag er 27 lande medlemmer af EMBL.

EMBL's mission er at drive fundamental forskning i molekylær biologi. Fokus er på eksperimentel analyse på mange niveauer – fra molekyle til organisme, samt bioinformatik og systembiologi.

EMBL består af et hovedlaboratorium i Heidelberg, Tyskland, samt en række specialiserede centre rundt omkring i Europa. Forskning bliver gennemført over et bredt spektrum af molekylær biologi.

Danmarks værdi af medlemskabet

Danske forskere har via medlemskabet adgang til de faciliteter og specialiserede værktøjer, som EMBL driver og som det er vanskeligt at finansiere og drive på nationalt plan. De har også mulighed for at deltage i specialiserede træningsaktiviteter.

Hovedparten af EMBL's forskning og træningsprogrammer gennemføres i Heidelberg og henvender sig både til ph.d.- og postdoc studerende og besøgende forskere. Disse inkluderer specialiserede kurser, konferencer og workshops - oftest arrangeret i samarbejde med EMBL's søsterorganisation the European Molecular Biology Organization (EMBO).

EMBL er, som et af verdens førende forskningslaboratorier inden for biologi, desuden et væsentligt aktiv for dansk lægemiddel- og biotekindustri. 

Danmark tilsluttede sig i 2013 det nordiske EMBL-partnerskab inden for molekylær medicin. Via en fælles investering mellem Lundbeckfonden og Aarhus Universitet blev der i Danmark etableret et dedikeret forskningscenter med speciale inden for neuroscience kaldet DANDRITE. Via aftalen er der etableret et forsknings- og uddannelsessamarbejde mellem EMBL og Danmark.

I 2021 blev der oprettet et nationalt følgeforskningscenter, DANEMO, som har til formål at skabe øget dansk opmærksomhed og brug af EMBL og EMBO’s uddannelses-og forskningstilbud.

Danmark bidrag til medlemskabet

EMBL's årlige budget er på cirka 278 mio. euro, hvoraf cirka 40 procent kommer fra bidrag fra medlemslandene og resten fra eksterne kilder. Midlerne anvendes til at drive forskning samt etablere og drive en række værktøjer og infrastrukturer inden for området.

Medlemslandene bidrager proportionalt til EMBL efter nettonationalprodukt. Det danske medlemsbidrag til EMBL udgør i 2021 ca. 2 mio. euro, svarende til 1,82 procent af medlemslandenes samlede bidrag. 

Kontakt

Line Bekker Poulsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 74
Email: lbp@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. november 2021