Gå til indhold

Kom og tag del i en debat med Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) på Folkemødet 2017

DFiR afholder to spændende debatter på Folkemødet med fokus på fremtidens forsknings- og innovationspolitik. Kom og hør mere om, hvordan fremtidens forskningspolitik skal indrettes, og hvordan virksomheder og universiteter bedre kan samarbejde.
  • Tid og sted
  • Hvornår 14. juni 2017 til 17. juni 2017
  • Hvor Folkemødet, Allinge

Virksom viden mellem industri og universitet

Fredag den 16. juni fra kl. 9.00 til 10.00.

Aarhus Universitets skib, Aurora (H7) i Allinge havn.

Hvordan skaber vi værdi af forskning? Hvordan sikrer vi, at den gode viden, der skabes på universiteterne kommer ud at leve i samfund og virksomheder?

Spørgsmålene har runget i den forskningspolitiske debat længe, og der har været mange bud – og mange modbud. Undersøgelser viser, at det gode samarbejde kan være nøglen til at øge værdiskabelsen, og at det gode samarbejde er uløseligt forbundet med veletablerede menneskelige relationer.

Vær med, når Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, Aarhus Universitet og Tænketanken DEA inviterer til debat om at løse de udfordringer, universitetsforskere og industrien oplever, når de indgår i samarbejde. Sammen skal vi arbejde med mulighederne for at opbygge de afgørende relationer mellem industri og universiteter og udforske mulighederne ved f.eks. at fremme mobilitet af mennesker på tværs af sektorer, eller ved rent fysisk at bringe universitetsforskere og virksomheder tættere sammen.

Debat mellem Thomas Kongstad Petersen, Vice President, Leo Pharma; Brian Bech Nielsen, rektor, Aarhus Universitet; Katrine Krogh Andersen, forskningsdekan, Danmarks Tekniske Universitet; Arne Astrup, professor og institutleder, Københavns Universitet; Ulrik Haagerup, tidligere DR-direktør. Moderator: Professor Maja Horst, medlem af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.

Hvad vil vi med universiteternes forskning?

Lørdag den 17. juni fra kl. 10.30 til 11.30

Akademikernes Hus, Kirkegade 4, indgang via Østergade, Turistkontorets gård, Allinge.

Uddannelses- og forskningsområdet har haft syv ministre på otte år, fra Helge Sanders sidste år på posten til Søren Pinds første. Med hver minister følger nye dagsordener og dermed nye forventninger til den opgave, universiteterne skal løse. Nogle af overskrifterne har handlet om at bringe forskningen "fra tanke til faktura", at finde løsninger på ”morgendagens udfordringer” eller at styrke dannelse. Hver af disse dagsordener kan give god mening, men de mange og betydelige skift i politisk fokus kræver løbende kursændringer på universiteternes supertankere.

Samtidig har forskningspolitikken i dag en mindre central placering end tidligere. Efter et årti med øgede investeringer og mange politiske tiltag har forskningsområdet i 2010’erne været præget af politisk nedprioritering og økonomiske nedskæringer på både institutionsniveau og på de konkurrenceudsatte forskningsmidler.

Hvis vi skal skabe de bedst mulige rammer for, at universiteterne kan bidrage med ny viden, nye teknologier og højtuddannet arbejdskraft til det danske erhvervsliv og samfund, skal vi udstikke en klar kurs for vores universiteter. Forskning skal her ses i et langt perspektiv, der forudsætter en rolig hånd. På den måde kan navigation i forskning sammenlignes med supertankere.

Akademikerne, Danske Universiteter, Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) og Tænketanken DEA har derfor bedt fem markante profiler i den forskningspolitiske debat om at komme med deres bud på de store, langsigtede visioner for universiteterne. Uddannelse står allerede højt på den politiske agenda, så vi har derfor bedt debattørerne om at fokusere på universiteternes forskning.

Spørgsmålet er: Hvad skal Danmark med forskningen, og hvad skal denne forskning kunne bruges til, for at politikerne og samfundet fortsat vil investere i den?

Debat mellem Henrik Dam, rektor, Syddansk Universitet; MF Jens Henrik Thulesen Dahl (DF); Per Holten-Andersen, rektor, Copenhagen Buisness School; MF Mette Reissmann (S); Anders Bjarklev, rektor, Danmarks Tekniske Universitet. Moderator: Analysechef Maria Theresa Norn, Tænketanken DEA.