Gå til indhold

DFiRbrief 7: Mister vi næste generation af excellente forskere?

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) sætter i dette DFiRbrief fokus på, om dansk forskning er ved at miste næste generation af excellente forskere som følge af en såkaldt timeglaseffekt.

Dansk forskning er i verdensklasse. Blandt andet fordi Danmark i mange år har satset på det excellente og været tidligt fremme med såkaldte excellenceinitiativer. Men initiativerne har samtidig bragt forskningens økosystem ud af balance. De fører nemlig i praksis til færre stillinger til fødekædens midterste lag af adjunkter og postdocs og blokerer dermed for en del yngre forskeres vej mod toppen. Problemet er størst i de forskningsområder, som lige nu ikke støttes af excellence-initiativer. Løsningen er en justering af systemet. DFiR sætter i DFiRbrief nr. 7 'Mister vi næste generation af excellente forskere?' fokus på problemstillingen, analysere dens baggrund og kommer med bud på løsninger.

Baggrundsrapporter

Hvorfor går det dansk forskning så godt? Det spørgsmål satte DFiR sig i 2014 for at besvare gennem projektet Viden i verdensklasse. DFiR præsenterede i oktober 2016 sin endelige rapport om, hvorfor dansk forskning klarer sig så godt samt en række anbefalinger til, hvordan det høje niveau bevares. I DFiRbrief 7, som er skrevet på baggrund af rapporten, sætter rådet yderligere fokus på en af de ubalancer, som rådet identificerede, at dansk forskning står overfor  - og giver en række løsningsforslag til, hvordan ubalancen kan genoprettes.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019