Gå til indhold

DFiRbriefs

DFiRbrief er en kortere skriftlig formidlingsform, som skal supplere de mere omfangsrige og dybdegående udgivelser som for eksempel årsrapporter fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd .
Viser 1-27 af 27 resultater
DFiRbrief 21: Forskningsfinansiering og videnberedskab - i lyset af corona
Publiceringsdato 10. september 2020 I DFiRbrief 21 tager rådet fat på erfaringer med forskningsfinansiering og videnberedskab i lyset af corona. Hvordan kan vi fremadrettet få finansiering til forskning og et bredt videnberedskab, så vi kan imødegå kriser som den aktuelle pandemi?
DFiRbrief 20: Nyt DFiR sætter kurs og retning
Publiceringsdato 01. juli 2020 Et nyt Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) blev udpeget, da corona-krisen brød ud. Krisen har vist, at forskning og innovation er afgørende for udvikling af nye løsninger. Nu sætter DFiR fokus på de mest centrale emner i dansk FoU.
DFiRbrief 19: Faldende BNP kan få store konsekvenser for dansk forskning
Publiceringsdato 25. juni 2020
DFiRbrief 18 Forskningsfrihed
Publiceringsdato 22. januar 2020
Forskningsfinansiering i Danmark DFiRbrief 17. januar 2020
Publiceringsdato 17. januar 2020
DFiRbrief 17: Forskningsfinansiering i Danmark - hvad er der i vente?
Publiceringsdato 17. januar 2020 Dansk forskning nyder i disse godt af rigtig mange eksterne forskningsmidler. En unikt gunstig situation, hvis forskningens aktører forstår at udnytte mulighederne. Det handler dette brief om.
DFiRbrief 16: Danmark har brug for en teknologipolitik
Publiceringsdato 06. juni 2019 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) ser i DFiRbrief 16 på, hvordan ny teknologi kan være med til at løse de globale udfordringer. Danmark har brug for en teknologipolitik.
DFiRbrief 15: International forskermobilitet – er der balance?
Publiceringsdato 25. marts 2019 Dansk forskning står stærkt. En forudsætning for dette høje niveau er samarbejde og videndeling med udlandet. Men hvordan står det til med den internationale forskermobilitet- er der balance? DFiR sætter i DFiRbrief 15 fokus på forskeres internationale mobilitet.
DFiRbrief 14 : Så fik vi sat tal på timeglasset!
Publiceringsdato 14. marts 2019 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) konstaterer, at forskningsmidlerne i dag i højere grad er koncentreret på meget få forskere, og færre end DFiR havde troet. En ny udgivelse sætter tal på denne koncentration, som viser omfanget af den såkaldte "timeglas"-effekt.
DFiRbrief 13: 'Det er ikke kønt'
Publiceringsdato 31. maj 2018 Karriereudsigten for yngre universitetsforskere er ringere i dag end for bare ti år siden. Det tager længere tid at få en lektoransættelse, og i den konkurrence er der væsentlig forskel på, om man er mand eller kvinde, har børn eller ingen børn. Læs mere i DFiRbrief 13 ’Det er ikke kønt!’
DFiRbrief 12: Forenkling - ikke forsimpling
Publiceringsdato 07. maj 2018 Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme har foreslået at forenkle erhvervsfremmeindsatsen gennem en ny organisering med færre aktører. Holland har også forenklet sit innovationsfremmesystem. Det er sket gennem en national strategi, samarbejde og arbejdsdeling - og langsigtet planlægning. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd videregiver i dette brief internationale erfaringer, som har ført til forenkling uden at forsimple, og som vi kan lære af i Danmark, inden vi tager stilling til Forenklingsudvalgets anbefalinger.
DFiRbrief 11 'Forskere arbejder længere'
Publiceringsdato 22. marts 2018 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) påpeger i DFiRbrief 11, at der er sket en vækst i antallet af fastansatte ældre forskere. Forskere ved universiteterne i Danmark arbejder længere end tidligere, konkluderer rådet.
DFIRbrief 10: En dansk innovationsstruktur 2.0
Publiceringsdato 01. februar 2018 Regeringens strategi for dansk forskning og innovation, Danmark – klar til fremtiden, baner vejen for mere dansk innovation i verdensklasse. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd giver i DFiRbrief 10 forslag til, hvordan en innovationsstruktur 2.0 kan bidrage hertil ved at skabe bedre rammer for dansk innovation.
DFiRbrief 9: Forskermobilitet i Fokus
Publiceringsdato 30. januar 2018 Flere forskningsmiljøer og virksomheder har haft gode initiativer og erfaringer med forskeres mobilitet mellem sektorer end vi har antaget, fremhæver Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) i sit DFiRbrief 9. Derfor sætter rådet fokus på forskellige bidrag til mobilitet.
DFiRbrief 8: Økonomisk ubalance truer dansk forskning
Publiceringsdato 13. december 2016 DFiR’s rapport Viden i verdensklasse viser, at dansk forskning ligger i den absolutte top målt på gennemslagskraft - altså antal publikationer i førende tidsskrifter og deres citationer.
DFiRbrief 7: Mister vi næste generation af excellente forskere?
Publiceringsdato 02. december 2016 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) sætter i dette DFiRbrief fokus på, om dansk forskning er ved at miste næste generation af excellente forskere som følge af en såkaldt timeglaseffekt.
DFiRbrief 6: Bevæger danske forskere sig mellem sektorer?
Publiceringsdato 25. maj 2016 Udveksling af viden, kompetencer og netværk er centrale elementer, når forskning omsættes til værdi. Når mennesker bevæger sig mellem sektorer, medbringer de viden, der skaber værdi - men gør danske forskere overhovedet dette? DFiR ser nærmere på området.
DFiRbrief 5: Vi kan anvende udenlandske erfaringer, hvis vi vil øge ligestillingen i forskning
Publiceringsdato 08. oktober 2015 DFiR har på opdrag af den tidligere uddannelses- og forskningsminister fået udarbejdet en international analyse af, hvordan man arbejder med ligestilling i forskning i en nogle udvalgte lande.
DFiRbrief 5
Publiceringsdato 08. oktober 2015 Vi kan anvende udenlandske erfaringer, hvis vi vil øge ligestillingen i forskning
DFiRbrief 4: Embedsmænd skaber den største efterspørgsel efter viden og forskning
Publiceringsdato 25. august 2015 DFiR har igangsat et projekt om indhentning og brug af forskningsbaseret viden i politikudvikling i ministerier. Dette brief redegør for resultaterne fra en interviewundersøgelse med embedsmænd i ministerier i udvalgte lande, som konsulentfirmaet Technopolis har gennemført for rådet.
DFiRbrief 4
Publiceringsdato 25. august 2015 DFiRbrief 4
DFiRbrief 3: Skal EU have et forskningsrådgivende ekspertpanel på top-niveau?
Publiceringsdato 29. maj 2015 DFiR har igangsat et projekt om brugen af forskningsbaseret viden i politikudvikling. Derfor ser DFiR med interesse på, hvordan organiseringen af den forskningsfaglige rådgivning i EU netop er foreslået ændret.
DFiRbrief 3
Publiceringsdato 29. maj 2015 DFiRbrief 3
DFiRbrief 2: Er internationalisering en af forklaringerne på dansk forsknings succes? (del 2)
Publiceringsdato 20. marts 2015 Dansk forskning klarer sig rigtig godt, når vi sammenligner med andre lande. Men hvorfor egentlig? Danmarks forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) stiller skarpt på internationalisering som en af flere mulige forklaringer. Del 2 handler om international forskermobilitet.
DFiRbrief 1: Er internationalisering en af forklaringerne på dansk forsknings succes? (del 1)
Publiceringsdato 04. marts 2015 Dansk forskning klarer sig rigtig godt, når vi sammenligner med andre lande. Men hvorfor egentlig? Danmarks forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) sætter skarpt på internationalisering som en af flere mulige forklaringer. Del 1 handler om international sampublicering.
DFiRbrief 1
Publiceringsdato 04. marts 2015 DFiRbrief 1
DFiRbrief
Publiceringsdato 04. marts 2015 Et DFiRbrief er en kort skriftlig formidlingsform, der kan have enten debatskabende, analyserende eller rådgivende karakter.