Gå til indhold

DFiRbrief 43: Aftale om fondsfinansieret forskning: Vindue for ledelsen på universiteterne

Danske Universiteter og seks private forskningsfinansierende fonde har indgået en aftale, der fremadrettet giver universitetsledelsen et større økonomisk ledelsesrum. Det er et vindue til bl.a. at styrke den demokratiske kultur, forskernes forskningsfrihed og ph.d.ernes karrierevejledning.

Danske Universiteter og seks private forskningsfinansierende fonde har med en ny aftale om dækning af afledte projektomkostninger taget ansvar for universiteternes økonomiske robusthed. Aftaleparterne anslår med afsæt i den nuværende projekt-portefølje, der finansieres af de seks fonde, at aftalen flytter ca. 700-800 mio. kr. årligt fra projektmidler til dækning af indirekte omkostninger. Samlet er det en væsentlig og velkommen forbedring af universiteternes økonomiske robusthed.

Der kan være inspiration at hente i DFiR’s rapport ”Universiteter for fremtiden: Tyve år med universitetsloven”, når det ekstra økonomiske råderum skal tages i anvendelse. Det kan være en lejlighed til at inddrage medarbejderne mere i beslutninger og prioriteringer samt sikre forskernes forskningsfrihed. En del af råderummet kunne også anvendes til en styrket karrierevejledning af ph.d.erne og anvendes til tidligere fastansættelse af kvalificerede ph.d.- og postdoc-kandidater.

Men andre kan også tage ansvar for at forbedre universiteternes rammevilkår Staten kan ved at reducere antallet af reformer lette universiteternes de administrative opgaver. Aftalen kunne også være en anledning til at undersøge dækningsgraden ved de offentlige fondes overhead, forholdet mellem basismidler og konkurrenceudsatte midler, universiteternes bygningsselveje, modregning af EU-hjemtag og udmøntningen af forskningsreserven. Derudover kan andre private fonde fremadrettet gå med i den nye aftale, hvilket vil gøre tingene administrativt mere enkle og frigøre ressourcer.

 

Handlinger tilknyttet webside

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Senest opdateret 23. juni 2024