Gå til indhold

DFiRbriefs

DFiRbrief er en kortere skriftlig formidlingsform, som skal supplere de mere omfangsrige og dybdegående udgivelser som for eksempel årsrapporter fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd .
Viser 1-36 af 36 resultater
DFiRbrief 44: Har vi et velfungerende system for velfærdsinnovation?

Forskning og innovation spiller en vigtig rolle i forebyggelsen af og løsninger på velfærdsudfordringer. Men samspillet mellem forskning og den kommunale praksis og hverdag kan med fordel styrkes. Derfor lancerer DFiR et nyt projekt med fokus på forskningsinformeret velfærdsinnovation i kommunerne.

DFiRbrief 41: Kunstig intelligens i forskning og innovation

Kunstig intelligens har potentialet til at revolutionere den måde vi bedriver forskning og innovation på og til at ændre rammerne for FoU radikalt. I 2023/24 inviterer DFiR til en debatrække om potentialer og risici ved kunstig intelligens for det danske forsknings- og innovationsøkosystem.

DFiRbrief 38: Hvad udad vindes, må ikke indad tabes

Universiteternes relationer til omverden er styrket, men den demokratiske kultur og forskningsfrihed er udfordret. En del af løsningen er, at universiteterne får reel autonomi og økonomisk robusthed, mens ledelsens fokus på forskernes inddragelse, medbestemmelse, tryghed og forskningsfrihed styrkes.

DFiRbrief 37: Videnbaseret innovation

I det sidste årti er antallet af små- og mellemstore virksomheder (SMV'er), der investerer i forskning og udvikling, faldet. Det udfordrer mangfoldigheden i vækstlaget af innovative virksomheder. I et nyt analyseprojekt undersøger DFiR betingelserne for den videnbaserede innovation i SMV'er.

DFiRbrief 36: Hvordan vil krudt og kugler ændre dansk forskning og innovation?

Nye geopolitiske balancer vil medføre nye muligheder for forskning og innovation inden for forsvars-, rum-, og sikkerhedsteknologi. Men en forventet opprioritering af området vil også foranledige en række principielle og nødvendige drøftelser, som DFiR tager hul på i dette brief og en ny debatrække.

DFiRbrief 34: Er universitetsloven fremtidssikret?

DFiR's årskonference 2022 satte fokus på universitetsloven. Særligt var ledelse, finansiering og universiteternes samfundsrolle på dagsordenen. Deltagerne på årskonferencen betragtede fraværet af en langsigtet og stabil politisk ramme som den væsentligste udfordring for universiteterne.

DFiRbrief 33: DFiR's årskonference 2022 om Universiteter for fremtiden

I anledning af tyveåret for universitetsloven sætter DFiR med projektet Universiteter for fremtiden fokus på universiteternes fremtidige samfundsrolle og fremtidssikringen af sektoren. DFiR inviterer derfor til debat om, hvordan vi sikrer universiteter og forskere gode rammevilkår - for fremtiden.

DFiRbrief 30: Når tværfaglighed lykkes, er det virkelig godt

Når mennesker med forskellige baggrunde får et samarbejde til at fungere, giver det en ekstra kvalitet. DFiR har i projektet God tværfaglighed i forskning og innovation arbejdet med, hvordan man kan være bevidst om særlige rammer for tværfaglighed og øge sandsynligheden for at det lykkes.

DFiRbrief 29: Klimamål og midler

Sektorsamarbejde, faciliteter og opskalering af kendte teknologier. De tre udfordringer blev særligt fremhævet på Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds konference om, hvordan forskning og innovation bedst bidrager til, at Danmark når i klimamål.

DFiRbrief 28: Grøn forskningsinfrastruktur

Der mangler forskningsinfrastruktur og øvrige faciliteter til at udvikle, teste og implementere grøn viden og teknologi, hvis dansk forskning og innovation skal levere på klimamålene. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd ser på udfordringer og mulige løsninger.

DFiRbrief 27: Kan klimaloven styres i mål af et "grønt NASA"?

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har gennem samtaler med aktørerne i den grønne omstilling stillet skarpt på, hvordan forsknings- og innovationspolitikken kan få os i mål med klimaloven. DFiRbrief 27 sammenfatter udfordringer og muligheder ved grønne forskningsmissioner.

DFiRbrief 25: Post 2020: Forsknings- og innovationspolitiske læringer

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd DFiR gør i dette brief status for området og fremhæver nyttige læringer og fremadrettede sigtelinjer. Begge dele i lys af coronaåret og her sammenfattet i kort form. Emnerne er uddybet i rådets årsrapport 2020.

DFiRbrief 22: Lad os lære af coronaen

DFiR deler i dette brief erfaringer fra corona-håndteringen i Danmark, de nordiske lande og Europa. DFiR peger også på udfordringer med forskningsbaseret rådgivning og kommunikation i samfundskriser - og briefet introducerer DFiR's konference den 24. november kl. 13-16 2020 om netop det emne

DFiRbrief 18 Forskningsfrihed: Nødvendighed og forpligtelse

Forskningsfrihed er en afgørende vigtig forudsætning for kvalitet og integritet i dansk forskning. Forskningsfrihed er ikke frihed fra ansvar. Og rammer for forskning er ikke en begrænsning af forskningsfriheden.

DFiRbrief 8: Økonomisk ubalance truer dansk forskning

DFiR’s rapport Viden i verdensklasse viser, at dansk forskning ligger i den absolutte top målt på gennemslagskraft - altså antal publikationer i førende tidsskrifter og deres citationer.

DFiRbrief 6: Bevæger danske forskere sig mellem sektorer?

Udveksling af viden, kompetencer og netværk er centrale elementer, når forskning omsættes til værdi. Når mennesker bevæger sig mellem sektorer, medbringer de viden, der skaber værdi - men gør danske forskere overhovedet dette? DFiR ser nærmere på området.

Handlinger tilknyttet webside

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd