Gå til indhold

DFiRbrief 6: Bevæger danske forskere sig mellem sektorer?

Udveksling af viden, kompetencer og netværk er centrale elementer, når forskning omsættes til værdi. Når mennesker bevæger sig mellem sektorer, medbringer de viden, der skaber værdi - men gør danske forskere overhovedet dette? DFiR ser nærmere på området.

DFiR har i foråret 2016 igangsat et arbejde med fokus på sektormobilitet mellem universiteterne og andre sektorer. DFiRbrief 6 kortlægger omfanget af mobilitet mellem universiteterne og andre sektorer i Danmark og internationalt.

DFiRs fremadrettede perspektiv

DFiR konstaterer, at omfanget af sektormobilitet på seniorniveau i Danmark peger på nogle uudnyttede muligheder, som rådet gerne vil undersøge nærmere. DFiR vil herefter komme med konkrete anbefalinger til politikere, institutioner og forskningsmiljøer, som kan føre til, at flere forskere på seniorniveau fremover kan bevæge sig mellem den offentlige forskning og det private erhvevsliv og dermed øge samarbejde mellem den private sektor og universiteterne.

Rådet forventer, at det endelige arbejde afsluttes i ultimo 2016

Teamet var endvidere central på Forsknings- og Innovationsmødet i 2015, hvor DFiR fik i opdrag at undersøge emnet yderligere med henblik på rådgivning af ministeren.

Datagrundlag

DFiRbrief 6 er baseret på følgende primære datakilder:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. juni 2020