Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2011 Evaluering af forskerkarriereveje (2011)

Evaluering af forskerkarriereveje (2011)

Forsideillustrations tekst mangler
Forskere er med til at skabe den viden, der er en forudsætning for væksten i en videnøkonomi som den danske. Derfor er det vigtigt for samfundet, at forskningssystemet er i stand til at tiltrække og fastholde de bedste talenter i en forskerkarriere.
: 07. november 2011
: 978-87-92776-18-1
: 978-87-92776-17-4
: Forsknings- og Innovationsstyrelsen
: 2011
: 65

Publikation fra Styrelsen for forskning og innovation

Evaluering af forskerkarriereveje

Forskere er med til at skabe den viden, der er en forudsætning for væksten i en videnøkonomi som den danske. Derfor er det vigtigt for samfundet, at forskningssystemet er i stand til at tiltrække og fastholde de bedste talenter i en forskerkarriere.

Vi har brug for velfungerende forskerkarriereveje

Forskning og forskerkarrierer foregår i erhvervslivet, på hospitaler, museer m.m. og foregår således også andre steder end på universiteterne. Men universiteterne har en særlig rolle i de fleste karriereforløb. Derfor er denne evaluering af universiteternes håndtering af forskerkarrierer blevet gennemført.

Evalueringen er blevet udført af Deloitte Business Consulting A/S på opdrag af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Evalueringen bygger blandt andet på surveys og interviews med forskere og ledere på de otte danske universiteter samt forskere, der har forladt dansk universitetsforskning til fordel for andre stillinger i Danmark eller i udlandet.

Hovedrapporten bygger på materialet i de fire delrapporter. Bemærk, at delrapporterne har et stort sideantal, hvilket kan gøre det relevant at udvælge de ønskede afsnit før evt. printning.

Håndteringen af forskeres karrierer på de danske universiteter

Hvor gode er universiteterne til at tiltrække de bedste danske og udenlandske forskere, udvikle dem og at få de bedste danske forskere tilbage fra udlandet? Er universiteterne tilstrækkeligt i stand til at sikre, at potentielle talenter får mulighed for at udvikle sig i en forskerkarriere? Og har forskerne de rigtige kompetencer med sig, når de skifter deres universitetskarriere ud med en karriere i bl.a. erhvervslivet?
Hovedparten af forskerne på de danske universiteter er tilfredse med deres ansættelse. Men evalueringen konkluderer, at karrierehåndteringen og erfaringsopsamlingen vedrørende karrierehåndtering i et begrænset omfang foregår systematisk. Mange forskere ved ikke, hvilke kriterier der er for forfremmelse, og mange har ikke drøftet deres videre karriere med deres nærmeste leder. Evalueringen tyder på, at der er behov for at se nærmere på organiseringen og ledelsesrollerne på universiteterne i forhold til karrierestøtte.

Senest opdateret 13. august 2015