Gå til indhold

DFiRbrief 17: Forskningsfinansiering i Danmark - hvad er der i vente?

Dansk forskning nyder i disse godt af rigtig mange eksterne forskningsmidler. En unikt gunstig situation, hvis forskningens aktører forstår at udnytte mulighederne. Det handler dette brief om.

Dansk forskning nyder i øjeblikket godt af at modtage rigtig mange ekstrne forskningsmidler. Med de mange midler følger undertiden krav om medfinansiering og generel understøttelse af aktiviteter på universiteterne, der uvægerligt giver interne omkostninger på universiteterne.

Dette DFiRbrief handler om den fælles opgave, det er for fonde og universiteter at finde en løsning på, hvordan disse følgeomkostninger kan dækkes, således at man ikke begrænser universiteternes økonomiske råderum til at understøtte andre aktiviteter, herunder den øvrige forskning ved universiteterne.

 

 

Handlinger tilknyttet webside

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Senest opdateret 23. juni 2024