Gå til indhold

DFiRbrief 44: Har vi et velfungerende system for velfærdsinnovation?

Forskning og innovation spiller en vigtig rolle i forebyggelsen af og løsninger på velfærdsudfordringer. Men samspillet mellem forskning og den kommunale praksis og hverdag kan med fordel styrkes. Derfor lancerer DFiR et nyt projekt med fokus på forskningsinformeret velfærdsinnovation i kommunerne.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) igangsatte i 2023 et treårigt analyseprogram om Videnbaseret innovation for at sætte fokus på innovation, baseret på og inspireret af forskning.

Med et nyt projekt, Forskningsinformeret velfærdsinnovation i kommunerne, undersøger DFiR, hvilke instrumenter der bedst kan understøtte en øget grad af anvendelse af FoU i de kommunale velfærds- og uddannelsesopgaver.

DFiR vil i projektet undersøge hvem og hvad der udgør videnbroerne og -mediatorerne for velfærdsinnovation, hvilken systemunderstøttelse, der er i kommunerne til at sikre oversættelse af forskningsinformeret viden og innovative løsninger, samt hvilke relevante finansieringsinstrumenter, der findes til støtte af den forskningsinformerede velfærdsinnovation.

Dermed vil DFiR også afdække eventuelle potentialer og barrierer for at fremme forskningsinformerede tilgange til velfærdsinnovation i det kommunale landskab. Projektet fokuserer på de kommunale opgaver inden for dagtilbuds-, skole-, social-, beskæftigelses- og sundhedsområderne.

Kontakt

Signe Bodil Nipper Nielsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 33
Email: sbnn@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Senest opdateret 23. juni 2024