Gå til indhold

Space Exploration Danmark version 2.0 undervejs

Space Exploration Danmark Partnerskabet slutter formelt med årets udgang, men partnerskabet blev på et møde i sidste uge enig om at fortsætte successen. Partnerskabet vil nu lægge en plan for en kommende periode og forslag til nye temaer kan indsendes inden 1. december 2022.

Kort fortalt fra mødet

 • Der var konsensus blandt partnerne til stede på mødet om at partnerskabet er relevant, fungerer og skal videreudvikles med nye temaer.
 • Der nedsættes en redaktionsgruppe, som frem mod januar 2023 skal arbejde på en ny partnerskabsaftale. Hvis du er interesseret i at deltage, så tag kontakt til undertegnede.
 • Nye tema-ideer kan indsendes til UFS med frist 1. december fra alle der arbejder med Space Exploration

Konklusioner fra mødet

UFS konkluderede i et oplæg, at partnerskabet fungerede godt som netværk, og at halvdelen af temaerne var blevet afsluttet med gode resultater.

Partnere bakkede op om konklusionerne i RUMs evaluering og roste samtidig sekretariatet ved RUM. Følgende budskaber kan fremhæves:

 • Beviset på at partnerskabet – og sekretariatet – har været en succes, er at vi alle er til stede i dag.
 • Partnerskabet tager spændinger ud af gruppen, nedbryder mure og accelerer samarbejder
 • Der er kommet et nyt fokus på space exploration, som ikke tidligere har været der.
 • RUM er synonym med en god og hurtig kommunikation
 • Partnerskabet giver indsigt i ESAs programmer og processer, der er afgørende for at partnerne forstår og kan udnytte mulighederne
 • Netværket er særlig vigtigt for start-ups, idet vi dog ikke skal glemme de etablerede producenter
 • For journalister i Videnskab.dk giver partnerskabet værdifuld viden, når historier skal udvikles.
 • Covid har begrænset mulighederne for at sætte gang i større fælles teknologiprojekter.
 • Følgende forbedringspunkter blev identificeret
 • Sekretariatet må gerne give en introduktion af nye partnere – fx i en email med et kort portræt
 • En opdateret mailliste blev efterspurgt
 • Partnerskabet skal have større fokus på at give adgang til nye aktører, som ikke nødvendigvis arbejder (fuldtids) med space exploration, men som kan bidrage med en værdifuld brobygning mellem space og andre sektorer.
 • Brug hjemmesiden ”www.blivastronaut.dk” mere – partnere skal huske at sende bidrag.
 • Der skal mere fokus på kommercialisering
 • Præsentation af ESA’s planer og programmer må gerne fylde mere.

Nye tema-ideer

Der blev på mødet også taget hul på at udvælge nye temaer i en ny partnerskabsaftale. Der blev peget på, at temagrupperne primært skal bruges til udvikling, og at der godt må være færre temaer og at der skal tages hensyn til ESA’s planer og missioner. Derudover blev der opfordret til fortsat at have fokus på den grønne agenda. En række temaer blev foreslået:

 • Storskala måne- og marstest-center
 • 3D print i rummet
 • Life science og forskning i microgravity.
 • Mapping af de (danske) kommercielle muligheder i LEO
 • Fødevarer i rummet og synergi med den grønne omstilling på Jorden.
 • IOT fra rummet
 • Udnyttelse af Andreas Mogensen mission