Gå til indhold

BigScience.dk - hjælp til danske virksomheder til at vinde kontrakter ved store internationale forskningsinfrastrukturer

BigScience.dk – hjælp til danske virksomheder til at vinde kontrakter ved store internationale forskningsinfrastrukturer

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) understøtter danske virksomheder i at vinde kontrakter ved de internationale forskningsinfrastrukturer, som Danmark er medlem af og ved andre forskningsinfrastrukturer, hvor der måtte være et marked.

Dette marked bliver ofte benævnt Big Science-markedet. Big Science-markedet er et kompliceret og potentielt indbringende eksportmarked i størrelsesordenen 250-300 mia. kr. årligt på verdensplan for varer og tjenesteydelser til konstruktion og drift af store forskningsinfrastrukturer.

UFM finansierer driften af BigScience.dk med 3 mio. kr. om året. Teknologisk Institut og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har i fællesskab drevet BigScience.dk siden 2010, hvor målet har været fokuseret på de Big Science-organisationer (BSO), som Danmark er medlem af, herunder CERN, ESS, ESO og ITER/F4E. Formålet med BigScience.dk er at understøtte danske leverandørvirksomheders interaktion med BSO’erne med henblik på at skabe øget omsætning hos disse leverandører samt at styrke deres innovationspotentiale på et attraktivt, globalt hightech marked.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) og BigScience.dk-sekretariatet har i fællesskab opsat nogle mål for hvor stor en andel af de udbudte midler på de væsentligste BSO’er, danske virksomheder skal vinde i form af såkaldte industrireturmål. Den danske industriretur beregnes ved at sammenligne Danmarks andel af en BSO’s budget med danske virksomheders andel af udbudte kontrakter ved samme BSO. Dette bliver en koefficient, hvor en situation, hvor Danmark har en lige stor andel af budgettet og vundne kontrakter, betyder en koefficient på 1. Hvis den er over 1, vinder danske virksomheder mere end gennemsnittet og hvis den er under 1, vinder danske virksomheder mindre end gennemsnittet.

CERN (billede)

På baggrund af tidligere erfaringer med mulighederne på BSO’erne og de fremadrettede forventninger og på baggrund af en ambitiøs tilgang er der opsat de mål, som fremgår af nedenstående tabel. Fokus er på ESS og CERN, hvor der er de største potentialer, mens målene for de andre BSO’er er samlet til et enkelt samlet mål.

 

Facilitet Industrireturmål Værdi om året
ESS* 4,7 116 mio. kr.
CERN 1,30 54 mio. kr.
Øvrige (ESO, ITER/F4E, ILL, XFEL, ESRF, EMBL) 0,21 26 mio. kr.

* Fra 2025, når ESS går i drift.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. marts 2020