Gå til indhold

Analyse: Stigende iværksætteraktivitet på universiteterne

Analysen angiver studerende og nyuddannedes iværksætteraktivitet i årene 2001-2011 og viser bl.a. en markant fremgang i antallet af kandidatstuderende, som stifter virksomhed.

Øget iværksætteraktivitet

Analysen er foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og viser, at iværksætteraktiviteten for studerende og nyuddannede på kandidat- og bachelorniveau samlet er steget med 43 pct. fra 2001-2011. Selvom de studerendes aktivitet er på samme niveau som i 2001, tæller de for hovedparten af disse nyoprettede virksomheder. Væksten er drevet af nyuddannede på kandidatniveau, der viser en stigning på 159%, 3 gange mere end ændringen i antallet af kandidater.

Universitetsiværksættere skaber mere vækst

Iværksættere fra universiteterne synes at være bedre end andre iværksættere til at skabe både arbejdspladser og produktivitet. I de tre første leveår voksede universitetsiværksætternes virksomheder i gennemsnit hurtigere og oplevede en produktivitetsvækst på 7% pr. år i modsætning til øvrige iværksættere, der i gennemsnit ikke formåede at skabe fremgang i produktivitet.

Analysen viser desuden, at hver anden universitetsiværksætter er kvinde, og omkring halvdelen af de knap 4.000 virksomheder, der blev stiftet af undersøgelsesgrupperne i perioden, fortsat eksisterer 3 år efter. Studerende og nyuddannede iværksættere starter først og fremmest virksomheder inden for områderne rådgivning og videnservice, social og sundhed samt information og kommunikation.

Undersøgelsen

Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks iværksætterdatabase giver undersøgelsen et indblik i iværksætteraktiviteten blandt danske studerende og nyuddannede fra universiteterne siden 2001. Det har været muligt at følge aktiviteten frem til 2011.

  • Det er første gang, det er undersøgt i hvilket omfang den viden, som studerende tilegner sig fra forskerne på universiteterne, finder vej ud i erhvervslivet gennem de studerendes iværksætteri og omsættes til værdi for samfundet.
  • Tidligere var fokus på at måle, hvor mange virksomheder der blev skabt af universiteternes forskere på baggrund af deres forskning, de såkaldte spinouts.
Senest opdateret 09. maj 2023