Gå til indhold

Analyse: Stigende iværksætteraktivitet på universiteterne

Analysen angiver studerende og nyuddannedes iværksætteraktivitet i årene 2001-2011 og viser bl.a. en markant fremgang i antallet af kandidatstuderende, som stifter virksomhed.

Øget iværksætteraktivitet

Analysen er foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og viser, at iværksætteraktiviteten for studerende og nyuddannede på kandidat- og bachelorniveau samlet er steget med 43 pct. fra 2001-2011. Selvom de studerendes aktivitet er på samme niveau som i 2001, tæller de for hovedparten af disse nyoprettede virksomheder. Væksten er drevet af nyuddannede på kandidatniveau, der viser en stigning på 159%, 3 gange mere end ændringen i antallet af kandidater.

Universitetsiværksættere skaber mere vækst

Iværksættere fra universiteterne synes at være bedre end andre iværksættere til at skabe både arbejdspladser og produktivitet. I de tre første leveår voksede universitetsiværksætternes virksomheder i gennemsnit hurtigere og oplevede en produktivitetsvækst på 7% pr. år i modsætning til øvrige iværksættere, der i gennemsnit ikke formåede at skabe fremgang i produktivitet.

Analysen viser desuden, at hver anden universitetsiværksætter er kvinde, og omkring halvdelen af de knap 4.000 virksomheder, der blev stiftet af undersøgelsesgrupperne i perioden, fortsat eksisterer 3 år efter. Studerende og nyuddannede iværksættere starter først og fremmest virksomheder inden for områderne rådgivning og videnservice, social og sundhed samt information og kommunikation.

Undersøgelsen

Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks iværksætterdatabase giver undersøgelsen et indblik i iværksætteraktiviteten blandt danske studerende og nyuddannede fra universiteterne siden 2001. Det har været muligt at følge aktiviteten frem til 2011.

  • Det er første gang, det er undersøgt i hvilket omfang den viden, som studerende tilegner sig fra forskerne på universiteterne, finder vej ud i erhvervslivet gennem de studerendes iværksætteri og omsættes til værdi for samfundet.
  • Tidligere var fokus på at måle, hvor mange virksomheder der blev skabt af universiteternes forskere på baggrund af deres forskning, de såkaldte spinouts.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019