Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2012 Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd - Bilateralt strategisk samarbejde med Indien 2012

Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd - Bilateralt strategisk samarbejde med Indien 2012

I 2012 gav Det Strategiske Forskningsråds programkomite for individ, sygdom og samfund to bevillinger på i alt 13 mio. kr. til dansk-indisk forskningssamarbejde om diabetes og malariavaccine.

<built-in function id>

Det Strategiske Forskningsråd er pr. 1. april nedlagt, og strategisk forskning er nu en del af Danmarks InnovationsFond.

 

Der er uddelt 13 mio. kr. til to danske forskningsprojekter, som udfører deres forskning i samarbejde med indiske forskere.  Fra indisk side blev der til de to projekters samarbejdspartnere givet et tilsvarende beløb.

Med ansøgninger for i alt 98 mio. kr., repræsenterer de to bevillinger en succesrate på 13,2 %.


Titel: MicrobDiab - Studies of interactions between the gut Microbiome and the human host biology to elucidate novel aspects of the pathophysiology and pathogenesis of type 2 Diabetes
Dansk titel: MicrobDiab - Studier af interaktioner mellem tarmens mikrobiom og den humane værts biologi for at belyse hidtil ukendte aspekter af patofysiologien og patogenesen ved type 2 diabetes
Bevillingsmodtager: Oluf Borbye Pedersen, Københavns Universitet borbye@sund.ku.dk
Bevilget beløb: 6.144.752
Samlet budget: 16.153.184
Periode: 2013-2016
Forskeruddannelse: 1 phd + 1 postdoc
Partnere: Københavns Universitet, Glostrup Universitetshospital, Beijing Genomics Institute Hong Kong, Dr. Mohan's Diabetes Specialties Center, Madras Diabetes Research Foundation

Beskrivelse: Type 2 diabetes (T2D) er i voldsom stigning og ledsages af risiko for udvikling af multiple alvorlige organskader. Det betyder nedsat livskvalitet og levetid og store sundhedsudgifter. Ændringer i sammensætningen og funktionen af tarmbakteriefloraen kan være involveret i den tidlige udvikling af T2D, kaldet præ-diabetes. Det indisk-danske forskningsprogram er opbygget således, at der opnås maksimal synergi i de to forskningsgrupper, hvis overordnede formål er at karakterisere den individspecifikke sammensætning og funktion af tarmfloraen, som knytter sig til T2D og forstadier hertil. Dette vil muliggøre fund af nye biomarkører til tidlig opsporing af personer med høj risiko for udvikling af T2D. Konkret vil vi 1) udføre omfattende DNA-baserede analyser af afføringsprøver (tarm mikrobiomet) fra henholdsvis 150 raske personer, 150 personer med præ-diabetes og 150 T2D patienter fra både Indien og Danmark, i alt 900 mennesker, 2) identificere (præ)diabetes-specifikke tarm mikrobiom profiler, 3) karakterisere både fælles og etnisk-specifikke tarm mikrobiom-mønstre, og undersøge, hvordan de associerer med forsøgsdeltagernes glukosetolerance, insulinfølsomhed og insulinproduktion, forskellige betændelsesmarkører i blodet, blodtypemarkører og en række bakterielle stofskifteprodukter og gen-komponenter og 4) med henblik på fremtidige studier udvikle og validere mikrobiom-biomarkører, der med stor nøjagtighed skelner mellem personer, der har forskellige grader af glukosetolerance.


Titel: idMALVAC: Establishing immunological correlates of protection against malaria vaccine candidates using functional bioassays and proteomic deciphering of host-parasite interactions 
Dansk titel: idMALVAC: Etablering af immunologiske korrelater for en beskyttende immunitet mod malaria vha. funktionelle bioassays og proteom analyser af host-parasit interaktioner 
Bevillingsmodtager: Michael Scheel Theisen, Statens Serum Institut mth@ssi.dk
Bevilget beløb: 6.855.248
Samlet budget: 9.050.042
Periode: 2013-2017
Forskeruddannelse: 1 phd + 3 postdoc
Partnere: Statens Serum Institut, Københavns Universitet, ExpreS2ion Biotechnologies,  Indian Institute of Integrative Medicin, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, National Institute of Malaria Research, India, Indian Institute of Science, Bioklone Ltd, India

Beskrivelse: Malaria er et af verdens største sundhedsproblemer og kampen mod sygdommen beror på myggebekæmpelse og behandling af sygdomstilfældene med malariamedicin. Desværre udvikler de myg, der spreder malaria, i stigende omfang resistens mod insekticider, og tilsvarende er malariamedicinen i tiltagende grad uvirksom på grund af resistensudvikling hos malariaparasitterne. Der er således et stort behov for at udvikle nye redskaber til malariakontrol. Udvikling af effektive malariavacciner til brug for befolkningerne i de ramte områder vil udgøre en milepæl i kampen mod sygdommen. Danmark spiller en helt speciel rolle i udviklingen af vacciner mod malaria; Ved Statens Serum Institut har vi udviklet adskillige vaccinekandidater som er i klinisk afprøvning og ved Center for Medicinsk Parasitologi har vi defineret vacciner der skal beskytte mod børnemalaria og graviditetsmalaria. Disse vacciner er defineret ud fra malaria i Afrika og det vides ikke om de samme vacciner kan have en effekt mod malaria i Asien. Vores projekt er baseret på et veletableret samarbejde mellem laboratorier i Indien og Danmark hvor vi vil karakterisere den erhvervede antistofprofil, i en Indisk population, mod de danske vaccinekandidater. Endvidere vil vi i samarbejdet definere nye vaccinekandidater og forsøge at forbedre immunresponset mod nuværende kandidater. Projektet vil styrke danske og indiske forskeres og virksomheders position inden for malariagrundforskning og vaccineudvikling.

Senest opdateret 15. august 2019